FOTO: Tor Johnsson

Åtta tidningar fälls av PON för felaktigt TT-telegram

23 februari, 2018

MEN-beslut Åtta tidningar som automatpublicerat ett TT-telegram där en person felaktigt pekats ut som skyldig till ett sexuellt övergrepp fälls av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

På ett bräde fäller PON åtta av de tidningar som automatpublicerat ett felaktigt telegram från TT Nyhetsbyrån på sina sajter i juli 2017. Tidningarna som fälls är Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Östgöta-Correspondenten, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, Metro och Svenska Dagbladet.

Nyheten handlade om att Arbetsdomstolen dömt ett namngivet bolag att betala 50 000 kronor till en kvinna som tidigare varit anställd i bolaget. Enligt TT var bakgrunden att bolagets VD under bolagets julfest 2015 tafsat på den då 19-åriga kvinnan och att det handlade om sexuella trakasserier.

Telegrammet publicerades klockan 14.46 den 5 juli 2017. Klockan 15.08 korrigerade TT telegrammet och uppgifterna om bolagets namn och VD togs bort. Klockan 15.11 informerade TT sina kunder att nyhetsbyrån blandat ihop två liknande fall av trakasserier och att det aktuella fallet inte alls rörde bolaget som man uppgett i det första telegrammet.

Skälet till att TT blandat ihop fallen var att den felaktigt utpekade VDn också hade tafsat på en anställd kvinna på sitt företags julfest, fast år 2016. I det fallet bad VDn också om ursäkt till personalen och tvingades lämna sitt uppdrag, vilket rapporterades i medierna.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) konstaterar i alla åtta fallen att det handlar om en allvarlig publicitetsskada för den utpekade mannen, men gör olika bedömningar beroende på tidningarnas agerande efter publiceringen.

De tidningar som inte vidtagit någon egen åtgärd efter publiceringen och inte infört någon rättelse har enligt PO inte gjort tillräckligt för att begränsa publicitetsskadan och borde därför klandras.

PO anser att de tidningar som själva vidtog åtgärder genom att införa en egen rättelse till det nya telegrammet gjorde ”vad som rimligen kan krävas för att begränsa publicitetsskadan”, och menar därför att de inte ska klandras. Dessa tidningar är Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.

Pressens Opinionsnämnd anser dock att rättelserna i Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet fick ett begränsat utrymme och väljer att klandra även dessa tidningar för att ha brutit mot god publicistisk sed.

”Med hänsyn till det mycket allvarliga utpekandet borde tidningens rättelser på ett för läsaren än tydligare och mer utförligt sätt ha klargjort vad felaktigheterna bestod i. Sammantaget finner nämnden mot denna bakgrund att rättelserna inte på ett tillräckligt tydligt sätt har tillrättalagt de felaktiga uppgifterna”, skriver PON i sitt beslut.

Vad gäller publiceringarna i Sydsvenskan, Östgöta-Correspondenten, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten och Metro, instämmer PON i POs bedömning och klandrar tidningarna.

Journalisten har tidigare berättat om PO-anmälningarna som rör automatpublicerade TT-telegram. Under 2017 gjordes tre anmälningar av TT-telegram som riktar sig sammanlagt mot cirka 70 publiceringar.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies