Aftonbladet pekade ut man som kycklingmördare

23 februari, 2018

MEN-beslut Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för en videopublicering från ett kycklingslakteri där en person kunde identifieras.

I februari 2017 publicerade Aftonbladet en artikel och en videofilm om förhållandena på svenska kycklingslakterier. I artikeln framgick att djuren for illa och att produktionstempot vid slakterierna var högt. På videofilmen syntes bilder från en produktionslinje på ett slakteri, och Aftonbladet beskrev bilderna som ”stötande”. Under en minuts tid syntes också en man i halvprofil i filmen.

Mannen i filmen anmälde Aftonbladet till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och menade att tidningen exponerat honom utan hans godkännande, och att det gjort honom ledsen och skadat honom för livet. Mannen menade att han framställdes som en djurplågare och en kycklingmördare, vilket han menade var särskilt allvarligt med hänsyn till att han är muslim.

I efterhand har Aftonbladet valt att pixla mannens ansikte i filmen.

PO konstaterar att kritiken som framförs i artikeln i huvudsak är riktad mot slakteribolaget och dess ansvariga företrädare, men att sammanhanget är sådant att även mannen på bild kan kopplas till kritiken. PO anser att tidningar bör behandla bilder varsamt, i synnerhet i det här fallet när det handlar om bilder som kan kopplas till förhållanden som kan vara känsliga för den som pekas ut.

POs bedömning är att anmälaren exponerats på ett sådant sätt att han tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada, PON instämmer i POs bedömning och klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies