Gå direkt till textinnehållet

Ytterligare 55 tjänsterska bort från Svenskan

Det var kärva besked som personalen på Svenska Dagbladet fick i onsdags, några dagar efter inflyttningen till nya mindre lokaler i Stockholms city, som i sig innebär en besparing av lokalhyran med 10 miljoner kronor om året.De nu aviserade nedskärningarna motiveras av målet att SvD ska nå minst nollresultat och helst lönsamhet år 2002.

Det var kärva besked som personalen på Svenska Dagbladet fick i onsdags, några dagar efter inflyttningen till nya mindre lokaler i Stockholms city, som i sig innebär en besparing av lokalhyran med 10 miljoner kronor om året.

De nu aviserade nedskärningarna motiveras av målet att SvD ska nå minst nollresultat och helst lönsamhet år 2002.

VD Gunnar Strömblad pekar på att tidningen redan har vidtagit åtgärder för att ta Svenskan ur svårigheterna:

Annons Annons

* ett besparingsprogram på 100 miljoner kronor har genomförts;

* tidningen har gjorts om till tabloid;

* SvD har just flyttat till Klara.

Trots dessa åtgärder gick SvD-koncernen första halvåret i år back med 50 miljoner kronor, men Strömblad säger:

– Vi har gjort allting rätt och är på väg åt rätt håll.

De redan genomförda besparingarna hade räckt om det inte hade kommit en så kraftig konjunkturnedgång, hävdar han. Enligt Strömblad ska SvD emellertid inte enbart spara sig ur krisen, utan också satsa offensivt på produktutveckling och marknadsföring och koncentrera sig på kärnverksamheten, nyhetsmaterial i papperstidningen. Dit räknar han inte livsstilsmaterial som SvD i fortsättningen kommer att köpa in.

Genom att sluta trycka tidningen i Umeå, räknar SvD med att spara 8 miljoner kronor. Det är inte helt klart hur SvD ska distribueras i Norrland. Även distributionen i övriga landet ska ses över.

Vill ha stockholmare

Strömblad anger inget preciserat upplagemål men gör klart vilka läsare man är ute efter:

– Vi byter landsortsprenumeranter mot stockholmsprenumeranter.

Företaget hoppas att det ska ge mer annonsintäkter.

Chefredaktören Hannu Olkinuora förklarar att tidningen nu vänder sig till en yngre, samhällsaktiv och individualistisk publik med relativt hög utbildning och bra inkomster.

– I dag är 25 procent av läsarna över 75 år och 50 procent över 50 år. Det glädjer inte annonsörerna.

Trots stockholmssatsningen har SvD ändå kvar ambitionen att vara en rikstidning.

– Ute i landet finns det de som vill identifiera sig med den publik i Stockholm som vi vänder oss till, säger Olkinuora.

Han tror att ett skäl till att SvD inte lyckats är att man betraktat tidningen som en andratidning efter Dagens Nyheter. Men nu ska Svenskan hitta en egen spelplan där den är en modern förstatidning. Enligt Olkinuora måste den nå en position som etta enligt åtminstone någon parameter.

Folk har dåligt samvete för att de inte hinner läsa tjocka morgontidningar. Vardagar ska SvD därför koncentrera sig på några väsentliga ämnen medan söndagstidningen kan få innehålla mer läsning.

Rappare än DN

Utan att ange några egentliga förebilder säger Olkinuora att tilltalet i nya SvD inte ska bli riktigt som kvällspressens, men det ska bli rappare än DNs tilltal.

För att hitta sin rätta stil ska tidningen ändra sitt sätt att arbeta. Tanken är att Lena K Samuelsson, nyrekryterad från Aftonbladet, ska bidra med tabloidtänkande och hjälpa SvD att ta nya grepp. Lena K Samuelsson blir redaktionschef vid sidan av den nuvarande redaktionschefen Mats-Eric Nilsson.

Även Olkinuora anslår en optimistisk ton och framhåller att SvD ökat sin upplaga i Stockholm under nio månader i sträck.

Kvar på papperstidningens redaktion blir 180 journalister, vilket enligt Hannu Olkinuora är tillräckligt för att göra en bra tidning även i framtiden.

Journalistklubbens ordförande på SvD, Klas Tägil, avböjer att kommentera det nya sparpaketet och personalnedskärningarna.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos