Gå direkt till textinnehållet

”Vi kan se att det är många skarpa journalister som lämnar”

Arbetsmiljön på SVTs onlineavdelning blir fortsatt bättre, visar en medarbetarundersökning. Men bland orosmolnen finns det journalistklubben kallar ”horribla siffror” när det gäller bristen på återhämtning på redaktionen.

I veckan har medarbetarundersökningen, som gjorts av företaget och genomförts på hela SVT, presenterats på ett husmöte för SVT Nyheter där ledningen har beskrivit resultaten för medarbetarna.

Journalistklubbens vice ordförande Hedvig Eriksson var med på mötet och berättar att man där fått veta att arbetsmiljön på den cirka 80 personer starka onlineavdelningen har förbättrats generellt, vilket är samma tendens som förra årets undersökning visade.

– Det går bättre på i princip alla index vi kan se, och det gäller över alla avdelningar på SVT. Så det går generellt i rätt riktning, säger Hedvig Eriksson.

På onlineavdelningen har ledningen jobbat mer etablerat med vad medarbetarna ska göra, med fokus på snabba nyheter i kortare format, vilket klubben tror har varit fruktbart.

– Det är mer tydligt för medarbetarna nu vad inriktningen är och vilka utvecklingsmöjligheter det finns, säger Hedvig Eriksson.

Samtidigt som trafiken ökar online upplever också klubben att redaktionens status inom företaget har ökat.

Men i undersökningen ser klubben också det man kallar ”horribla siffror” när det gäller återhämtning och sömn för medarbetarna.

– På online anser omkring 70 procent av medarbetarna att man inte får tillräcklig sömn eller återhämtning. Här står det klart att företaget behöver göra mycket mer, säger Hedvig Eriksson.

– Morgonstudion har samma låga resultat i de här frågorna, fortsätter hon.

SVT Online. Foto: Tor Johnsson.

Klubben anser att nyhetsledningen behöver ta detta på allvar och göra frågan till huvudfokus framåt.

– Online blir mer och mer en utpräglad breaking-redaktion där det ingår att jobba olika delar av dygnet, då måste fokus ligga på att bygga en sådan avdelning med bra arbetsmiljö som är attraktiv att jobba på.

Enligt klubben handlar det dåliga resultatet mycket om ett ofta högt tempo och schemat, med en hel del arbete i så kallade ytterpass (tidigt på morgonen eller sent på natten red anm).

Samtidigt har onlineavdelningen hög omsättning när det gäller personal jämfört med andra delar av företaget.

– Omsättningen av personal uppfattas inte som ett problem av företaget, men vi kan se att det är många skarpa journalister som lämnar och som har lätt att få andra jobb. Det finns också många som funderar på att lämna på grund av arbestbelastningen.

Karin Ekman, foto: Tor Johnsson.

Karin Ekman, chef för online, berättar att ledningen jobbat systematiskt i flera år med att förbättra arbetsmiljön online, vilket man ser ger resultat.

– Det har handlat om allt från scheman till hur folk sitter, en lång rad åtgärder. Sen har vi engagerade medarbetare vilket är en stor tillgång i det arbetet. Det som är extra roligt är att vi ser hur det som kallas ”engagemangsindex” går upp även i år, säger Karin Ekman.

Klubben pekar samtidigt på att 70 procent av medarbetarna online inte får nog återhämtning och sömn, vad vill du göra åt det?

– Siffran kan jag inte kommentera, den får stå för dig. Men det jag kan säga är att sömnen såklart är jätteviktig precis som återhämtningen. Vi jobbar ju i en breaking-verksamhet och strävar hela tiden efter en balans som verksamheten av naturliga skäl inte alltid kan ge. Men vi tar det på stort allvar och försöker säkerställa att medarbetarna får den återhämtning man behöver, säger hon.

Finns det anledning att titta över schemaläggningen för att skapa mer luft?

– Jag vill poängtera att vi verkligen jobbat med den här frågan de senaste åren. I höst gör vi också en schemaöversyn tillsammans med medarbetarna som ska göra att vi får en bättre fördelning av resurser under hela veckan. Inte minst för de som jobbar helger och ytterkantspass.

Personalomsättningen är hög online, vad anser du om det?

– Vi är medvetna om det, och det är ingenting vi eftersträvar. Men den beror också på flera saker. Till viss del handlar det om att online kräver en viss typ av expertroller, och en viss typ av erfarenhet och expertis. Den kan vi bara kan hämta externt när vi har en lucka eller vikariat att fylla.

Vad kan man göra mer?

– Det finns nog inte en enda lösning på det här heller men är en dialog vi har med facket. Det handlar bland annat om en kompetensplanering och kompetensinventering där vi tittar på hur vi måste bemanna oss även om ett eller två år.

Fler avsnitt
Fler videos