Benjamnin Ismaïl, oberoende yttrandefrihetsaktivist och tidigare chef för RUG Asien.

”Svenska UD saknar kurage”

5 februari, 2018

Gui Minhai Benjamin Ismaïl, tidigare chef för Reportrar utan gränser i Asien, planerar en enmansdemonstration utanför Utrikesdepartementet – i protest mot regeringens flathet mot Kina efter att den svenske förläggaren Gui Minhai återigen fängslats i landet. ”Regeringen, UD och Margot Wallström saknar kurage”, säger han till Journalisten.

I kväll kommer Publicistklubben i Stockholm att hålla en PK-debatt i Kulturhuset där bland andra Benjamin Ismaïl medverkar för att prata om den svenska regeringens agerande för att få Gui Minhai fri.

Benjamin Ismaïl planerar dessutom att genomföra en enmansprotest utanför svenska UD vid lunchtid på tisdagen.

Han är grundare av Watchdogs Unleashed och tidigare chef för Reportrar utan gränser i Asien, och är djupt kritisk till hur Margot Wallström och regeringen agerat.

– Det är mycket som pekar på att den svenska regeringen saknar kurage, politisk vilja och beslutsamhet när det gäller Kina, säger Benjamin Ismaïl till Journalisten.

En sådan faktor är flatheten inför situationens allvar, anser han.

– Gui Minhai var i följe med två svenska diplomater på väg till den svenska ambassaden när han fördes bort av kinesisk polis. Det är i strid med flera internationella överenskommelser, inklusive Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Det var ett diplomatiskt uppdrag som gick ut på att föra en svensk medborgare till ambassaden. Hade det handlat om dokument som kinesisk polis konfiskerat från svenska diplomater hade Sverige klassat det som ett mycket allvarligt brott mot den diplomatiska immuniteten. Nu handlar det om en människa. Det man måste fråga sig är hur det kommer sig att utrikesminister Margot Wallström och den svenska regeringen kan agera som om situationen hade återgått till det normala? Svaret är deras skrämmande brist på kurage, säger Benjamin Ismaïl.

Det är inte första gången som den svenska regeringen iakttagit tystnad vid kinesiska övergrepp mot Gui Minhai, menar han. När Gui Minhai kidnappades av kinesiska agenter i Thailand 2015 och fördes till Kina hördes ingenting från den svenska regeringen. Inte ens när han dök upp i kinesisk statstelevision i januari 2016 kommenterade regeringen frågan.

– Samtidigt var en annan svensk, Peter Dahlin, också fängslad i Kina, men den svenska regeringen var stum. Denna tystnad handlade inte om en diplomatisk strategi, eftersom regeringen inte hade fått träffa Dahlin eller ens visste var han befann sig. Inte vid något tillfälle fördömde den svenska regeringen Kinas agerande.

Benjamin Ismaïl tar också upp fallet med den svenska journalisten Jojje Olsson, som kastades ut från Kina 2016, och som Journalisten rapporterade om. Misstanken var att beslutet bland annat berodde på Olssons rapportering om Peter Dahlin och Gui Minhai. Även här anser Benjamin Ismaïl att svenska UD borde ha agerat. Det fanns, enligt Benjamin Ismaïl, svenska diplomater som ansåg att Jojje Olsson ”fick vad han förtjänade”.

– Det är tydligt att den svenska regeringen under lång tid har saknat kurage.

– Jag är övertygad om att Utrikesdepartementets och den svenska regeringens svar på dessa anklagelser är att man vidtagit åtgärder som inte syns för allmänheten. Det är min starka övertygelse att det svaret är en fullständig bluff. Problemet är att de inte har behövt besvara sådana anklagelser. Svenska medier rapporterade sparsamt om bortrövandet av Gui Minhai 2015 och började visa intresse först efter Dahlins gripande. Fokus för den svenska mediebevakningen har varit de kinesiska myndigheterna och hur deras agerande påverkat yttrandefriheten i landet. Den svenska regeringens hållning och reaktioner ifrågasattes inte i större utsträckning. Det är orsaken till mitt initiativ. Jag vill konfrontera den svenska regeringen och framför allt UD med anledning av deras oacceptabla passivitet och avsaknad av kurage.

Vad anser du att Margot Wallström borde göra?
– Hon kan förklara kinesiska diplomater och myndighetspersoner ”persona non grata”, ta hem svenska diplomater från Kina, och implementera vissa ekonomiska sanktioner. Man kan också starta juridiska processer i Kina mot bakgrund av vad som hände den 20 januari. Kina hävdar att deras agerande utgår från rättsstatsprincipen, då är det inte onaturligt för Sverige att starta en juridisk process – trots att det är ett faktum att bortrövandet av Gui Minhai saknar rättsliga grunder och är ett uttryck för diktaturens principer, inte rättsstatens. Detta är några av många åtgärder Sverige kan vidta för att signalera till Kina att man inte accepterar någon form av auktoritär behandling av sina medborgare.

– Sverige verkar internationellt för mänskliga rättigheter och Margot Wallström i synnerhet. Nu måste Margot Wallström omsätta sin predikan i praktik, säger Benjamin Ismaïl.

Gui Minhai

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies