Gå direkt till textinnehållet

Storstrejk på väg i Norge

Det kan bli storstrejk i Norge den 2 juni. 3 000 dagstidningsjournalister och 1 500 reportrar på NRK, Norsk Rikskringkasting, berörs. Konflikten handlar om hur pensionsavtalet ska utformas. Norska journalistförbundet Norsk Journalistlag kräver att en journalist som går i pension ska få ut minst två tredjedelar av slutlönen.

Det kan bli storstrejk i Norge den 2 juni. 3 000 dagstidningsjournalister och 1 500 reportrar på NRK, Norsk Rikskringkasting, berörs. Konflikten handlar om hur pensionsavtalet ska utformas. Norska journalistförbundet Norsk Journalistlag kräver att en journalist som går i pension ska få ut minst två tredjedelar av slutlönen.

Pensionen var även den stridsfråga som ledde till en strejk bland dagstidningsjournalister för två år sedan. Journalisterna ville ha större inflytande över de lokala pensionsavtalen. En arbetsgivare kunde då ändra villkoren i avtalet utan samråd med facket. Norska journalistförbundet och motparten Mediebedrifternes landsforening, MBL, kom överens om att frysa pensionssystemet under två år, under tiden som frågan skulle lösas genom förhandlingar.

Men för ett år sedan blev överenskommelsen överspelad. Hela det norska pensionssystemet gjordes om, eftersom regeringen ansåg att folkpensionen blev för dyr för staten att finansiera. Enligt en ny lag ska arbetsgivaren bidra med minst två procent till tjänstepensionen. Journalistförbundet kräver att arbetsgivarna tillför fyra procent. MBL motsätter sig att en procentsats skrivs i ett centralt avtal.

Annons Annons

Vid strejken för två år sedan skrev chefredaktörerna själva texter för att tidningen skulle komma ut. Men den möjligheten finns inte denna gång om det blir strejk den 2 juni eftersom även grafikerna har ställt samma krav som journalisterna.

Norska redaktörsföreningen, motsvarigheten till TU, har gått ut och påpekat att om det blir strejk finns möjligheten att trycka tidningar i Sverige.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos