Gå direkt till textinnehållet

Sex av tio uppsagda gick till andra sektorer

Det är svårare för uppsagda journalister att snabbt ställa om till ett nytt jobb än det är för tjänstemannagruppen i stort. Det framgår av rapporten ”Omställningen”, som frilansen Kent Werne skrivit på Journalistförbundets uppdrag.

Rapporten som lades fram idag är den femte som Kent Werne skrivit om otryggheten i mediebranschen.

Werne redovisar statistik från Trygghetsrådet (TRR), som stöttar uppsagda tjänstemän att komma i arbete. Journalister som sökt stöd från TRR får i lägre grad nytt jobb i jämförelse med hela gruppen tjänstemän, men mer än dubbelt så många (18 procent) startar eget företag efter att ha blivit uppsagda. Journalister går också mycket oftare vidare till en tidsbegränsad anställning, inte en fast.

37 procent av de journalister som hittade ett nytt jobb stannade inom mediesfären. 25 procent gick till stat/kommun/landsting. Sex procent gick till utbildningssektorn.

Journalistförbundet bör verka för ett nytt omställningsavtal som omfattar även tidsbegränsad anställda och de som sägs upp på grund av ohälsa, råder Kent Werne. TRR bör redan nu fokusera mer på kompetensutveckling och utbildning.

Fler avsnitt
Fler videos