Gå direkt till textinnehållet

Löntagarrapport om SVT: Ledning måste föra dialog med personal

SVT har varit alltför hierarkiskt och auktoritärt för att klara av de stora förändringar som planerats. Slutsatsen dras i en löntagarrapport som presenterades för SJFs medlemmar på bland annat Rapport och Aktuellt i tisdags.

SVT har varit alltför hierarkiskt och auktoritärt för att klara av de stora förändringar som planerats. Slutsatsen dras i en löntagarrapport som presenterades för SJFs medlemmar på bland annat Rapport och Aktuellt i tisdags.

I rapporten understryks att förändringar i ett modernt kunskapsföretag måste genomföras i dialog med personalen. Ledningen har hotat med att säga upp anställda om man inte klarar av besparingsbetinget på 25 miljoner kronor i år.

Men så snabba och genomgripande förändringar som det var tänkt behövs inte, enligt rapporten. Löntagarkonsulterna föreslår i stället en lugnare takt i förändringsarbetet för att inte störa programkvaliteten.

Annons Annons

Konsulterna frågar sig hur SVT24 ska finansieras efter år 2001 och de pekar på att ekonomistyrningen måste bli bättre. Löntagarkonsulterna stöder idén att inrätta en centralredaktion men då måste sändande redaktioner förstärkas.

Enligt rapporten bör sändande redaktion bemannas med redaktionschef, redaktörer, programledare och kommentatorer. Dessutom ska tio journalister varje år lånas ut från centraldesken till vardera Rapport och Aktuellt.

Journalistklubbens ställföreträdande ordförande Nils Lundgren är tveksam till den sista punkten, även om han anser att det är nödvändigt att stöpa om SVT.

– För att inte riskera att SJFs medlemmar delas in i ett A- och B-lag bör i stort sett alla arbeta på nyhetsredaktionen, säger Lundgren. En av de allra viktigaste förutsättningarna för en bra nyhetsjournalistik är att olika yrkesgrupper som reportrar, fotografer och redigerare kan arbeta tillsammans under processens gång.

Nils Lundgren tycker att det vore bättre om nyhetsverksamheten kunde organisera reportergrupper för exempelvis grävande journalistik, arbetsmarknadsbevakning, kriminaljournalistik etc.

Lundgren påpekar att nyhetsredaktionens lokaler samtidigt måste uppfylla kraven på god arbetsmiljö och på en journalistisk arbetsplats. Han vill att journalisterna ska kunna arbeta i egna rum och ha möjlighet att förvara tips från allmänheten så att inte källskyddet hotas.

– Frivillighetsprincipen bör gälla, säger Nils Lundgren. SJFs medlemmar ska inte tvingas arbeta för en redaktion eller tvingas acceptera arbetstider som de inte haft förut.

Fler avsnitt
Fler videos