Gå direkt till textinnehållet

Journalistfacken håller världskongress – i diktatur

I maj håller Internationella Journalistfederationen (IFJ) sin kongress – i diktaturen Oman. ”Högst olämpligt”, anser Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet som är medlem i IFJ. De nordiska journalistförbunden planerar att kräva att Omans sultan undertecknar en pressfrihetsdeklaration.

Internationella Journalistförbundet (IFJ) som genom sina 187 medlemsförbund representerar 600 000 journalister i över 140 länder är världens största journalistorganisation, och talar för journalister inom den fackliga rörelsen och inom FN-systemet.

Den 31 maj håller IFJ världskongress – i diktaturen Oman. 

Dansk Journalistforbunds ordförande Tine Johansen kallar det ”helt vanvettigt” och säger till danska Journalisten att det är ”upprörande att en internationell organisation som arbetar för press- och yttrandefrihet och mot censur väljer att lägga kongressen i ett sultanat – ett enväldigt sultanat – som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och pressfrihet”.

Annons Annons

Ulrika Hyllert, ordförande i svenska Journalistförbundet, delar Tine Johansens uppfattning.

– Vi är eniga i Nordiska Journalistförbundet om att det är högst olämpligt att ha en kongress i ett sultanat som saknar pressfrihet och där bland annat kvinnors rättigheter inte respekteras och homosexualitet är olagligt, säger Ulrika Hyllert.

De nordiska ländernas journalistförbund har alla beslutat att ändå delta i världskongressen, som hålls vart tredje år. De kommer att ställa sig bakom ett förslag om att norska journalistförbundets Espen Brynsrud ska väljas till ledamot i IFJs exekutiva kommitté, x-com, som är ett slags utvidgad styrelse. För närvarande har de nordiska länderna ingen representant i vare sig styrelsen eller den exekutiva kommittén. Vem eller vilka som ska representera svenska Journalistförbundet på kongressen är inte bestämt.

– Reser man inte dit kan man inte vara med och påverka, säger Hyllert.

Nordiska Journalistförbundet planerar också att under vistelsen i Oman lämna över en pressfrihetsdeklaration och kräva att sultanen Haitham ibn Tariq undertecknar den.

IFJ skulle ha ett möte i Oman redan 2020, och Ulrika Hyllert berättar att hon då mejlade IFJ för att påtala det olämpliga i valet av land. Mötet 2020 blev dock digitalt på grund av pandemin, och då valde IFJ att ha kongressen 2022 där i stället. 

– Man kan resonera på olika sätt. Å ena sidan är det viktigt att kunna besöka slutna länder och visa stöd för fri journalistik och mänskliga rättigheter. Å andra sidan riskerar man att bli utnyttjad av diktaturen, som till exempel skulle kunna hävda att kongressen är ett bevis för att Oman är ett öppet och fritt land. Vi måste förbereda oss noga inför kongressen och se till att vi inte hamnar i en situation där vi blir en del i ett kommunikationssyfte och att man använder oss som ett redskap, säger Ulrika Hyllert.

Sådant har hänt förut. 2018 deltog Journalistförbundets dåvarande ordförande Jonas Nordling i ett möte för IFJs exekutiva kommitté i Ramallah på Västbanken. Under en paus genomfördes en fredlig manifestation som arrangerats av det palestinska journalistförbundet för att protestera mot att Israel inte erkänner det internationella presskortet. Det slutade med att israeliska gränsvakter sköt tårgasgranater mot Nordling och de övriga representanterna för IFJ.

– Just därför måste vi vara mycket försiktiga med vilka sammanhang vi hamnar i, särskilt utanför själva kongressförhandlingarna. Vi måste också vara försiktiga med vilka journalister vi möter i Oman, så att de inte utsätts för risker, säger Ulrika Hyllert.

De nordiska journalistförbunden är medlemmar i IFJ, men har emellanåt svårt att dra jämnt med IFJs styrelse. Tidigare i våras krävde förbunden gemensamt att IFJs vice ordförande Timur Shafir avsätts, efter att han offentligt visat sitt stöd för Putinregimens censur. Timur Shafir är generalsekreterare i det ryska journalistförbundet RUJ, som beskrivs som regimtroget.

Inom danska journalistförbundet verkar det finnas en diskussion om att lämna IFJ. Förs liknande diskussioner i Sverige?
– Det här är inte första gången vi känner oss obekväma med att vara en medlem i IFJ, så det har varit en återkommande fråga. Är det rimligt att vara med i en organisation när organisationens vice ordförande stödjer den ryska regimens censur? Sådana frågor diskuteras förstås. Vi har ändå valt att vara kvar i IFJ. Det finns bara en organisation för världens journalistförbund, och den driver frågor som är viktiga, framför allt frågor om säkerhet för journalister och stärkt pressfrihet. Till skillnad från de andra nordiska ländernas journalistförbund har vi i Svenska Journalistförbundet dessutom biståndsverksamhet via Union to Union och i de biståndsprojekten, som vi är mycket nöjda med, spelar IFJ en mycket viktig roll.

DJs ordförande Tine Johansen rasar och kallar det ”helt vanvettigt” att ha kongressen i Oman. Du kallar det ”högst olämpligt”. Finns det skillnader i hur ni ser på IFJ inom Nordiska Journalistförbundet?
– Vi tycker inte annorlunda, vi uttrycker oss bara annorlunda. Vi är överens i de nordiska länderna om att det är olämpligt att ha kongressen i Oman.
 

Fakta

Sultanen får inte kritiseras

Kritik mot sultanen Haitham bin Tariq är strikt förbjudet i den absoluta monarkin Oman. Journalister grips återkommande och vissa får långa fängelsestraff för att ha förolämpat statschefen eller landets kultur och seder, eller för att ha uppviglat till illegala demonstrationer. Oberoende medier finns, men de utsätts ofta för repression när de granskar känsliga ämnen, som exempelvis korruptionen inom rättsväsendet. Självcensuren är omfattande.

Källa: Reportrar utan gränser

Fler avsnitt
Fler videos