Gå direkt till textinnehållet

Hopp för papperstidningen

Ryktet om papperstidningens död är betydligt överdrivet, skriver Ingela Wadbring, docent i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, på Newsmill med anledning av den senaste SOM-undersökningen.

"Med tanke på internets spridning på olika plattformar – datorn, mobilen, läsplattan – borde ett första svar på frågan om nya medier kan ersätta gamla vara ’ja’. Men ett sådant svar är fel för det gäller bara i teorin, inte i praktiken. Åtminstone om man har ett rimligt långt tidsperspektiv", skriver Ingela Wadbring på Newsmill.se.

Hon menar att människor inte så gärna ändrar sina medievanor. Och även om unga i dag väljer att läsa kvällstidningar på nätet allra mest så är morgontidningar på papper och nät ungefär jämnstora medier för dem som är under 30 år, även om de är mindre än för kvällstidningar på nätet.

Ingela Wadbring, som den 1 maj blir professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall, ser framför sig att unga människor kommer att ta med sig sitt beteende in i vuxenvärlden, så förskjutningar är att vänta. Men hon tror att morgontidningarna kommer att anpassa sig och skriver att "det finns många oprövade kort att testa framgent".

Annons Annons

SOM-institutet har sedan 1986 samlat in data för forskning, bland annat om förändringar i svenska folkets attityder och beteenden, och presenterar årliga trendanalyser.

Läs hela Ingela Wadbrings inlägg här.

Fler avsnitt
Fler videos