Gå direkt till textinnehållet

Fria mediers positiva effekt överdriven

Fria medier är ingen garant för lyckad kamp mot korruption. I svaga demokratier är de fria mediernas roll som korruptionsbekämpare ”obefintlig”. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Det finns ett starkt samband mellan fria medier och lägre nivåer av korruption. Men en ny avhandling från Göteborgs universitet visar att medan fria medier spelar stor roll som korruptionsbekämpare i välutvecklade demokratier så är mediernas motsvarande roll i svaga demokratier obefintlig.

”Vi måste se bortom förenklade förklaringsmodeller av mediefrihetens direkta effekter på korruption”, säger Mathias Färdigh som skrivit avhandlingen.

”Om medierna spelar roll eller inte beror på en rad olika faktorer, där ländernas demokratinivå bara är en.”

Annons Annons

Dessutom visar avhandlingen att det finns flera exempel på att medierna är en del av det korrupta system som de är tänkta att motverka.

Fler videos
Fler avsnitt