Gå direkt till textinnehållet

Fotografernas förbunds fd VD stämmer förbundet

Sveriges fotografers förbunds förra VD har stämt förbundet på 300 000 kronor plus ränta. VDn anser att förutsättningarna för hennes anställning förändrades av styrelsen och att hon fråntogs befogenheter.

VDn anställdes i januari 2011. Tjänsten som VD var ny och hade tidigare inte existerat i Sveriges fotografers förbunds, SFF, historia. Vid en årsstämma i april 2011 valde sittande styrelse att avgå. En bidragande orsak var dålig ekonomi.

Förre VD anser att den nya ordföranden begränsade hennes ansvarsområden och befogenheter. Förbundsstyrelsen ansåg att man inte behövde agera i frågan, eftersom man ansåg att det var en konflikt mellan VDn och styrelseordföranden. VDn valde då att säga upp sig.

Den före detta VDn kräver att ett avgångsvederlag ska utbetalas enligt anställningsavtalet. Styrelsen beslutade att avslå hennes begäran.

Förhandlingar slutade i oenighet och därför valde VDn att stämma förbundet.

I avtalet står det att VDn har tre månaders ömsesidig uppsägningstid och att VDn har rätt till avgångsvederlag om SFF sade upp anställningen eller om ”förutsättningar i anställningen väsentligt ändrades”.

SFFs förbundsordförande Lotta Schwartz har ännu inte läst stämningen och säger att hon därför inte kan ge någon kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos