Filter klandras för bristfälligt genmäle efter Estonia-granskning

5 november, 2021

MEN-beslut Medieombudsmannen ville fria, men en skiljaktig nämnd väljer ändå att klandra Magasinet Filter för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Detta för att journalisten Lars Borgnäs inte fick möjlighet till ett nog generöst genmäle i samband med granskningen av Estonia-dokumentären.

I Filters granskning av Discoverys dokumentärfilmserie om Estonia förekom skarp kritik mot dokumentären, men också mot den tidigare UG-reportern Lars Borgnäs, som vid upprepade tillfällen uttalade sig i seriens alla fem delar.

I Filters artikel framfördes även hård kritik mot Lars Borgnäs journalistiska insatser vid andra stora nyhetshändelser som ubåtskränkningarna på 1980-talet, mordet på Catrine da Costa 1984 samt utredningen av mordet på Olof Palme 1986.

Artikeln avslutades med en fotnot där chefredaktören och artikelförfattaren Mattias Göransson berättar att han haft en konflikt med Lars Borgnäs om en påstådd granat som hittats vid ubåtsjakten i Hårsfärden 1982: ”FOTNOT: Lars Borgnäs har avvisat upprepade intervjuförfrågningar, med hänvisning till att han kände sig påhoppad när vi kommunicerade om den gamla granaten.”

I numret efter den kritiska granskningen publicerade Filter ett genmäle, i nedkortad form, från Lars Borgnäs. Där bemöter han kritiken mot granskningen som han anser vara missvisande och full av faktafel.

Medieombudsmannen konstaterar att kritiken mot Borgnäs i artikeln är tuff, men också att hans långa erfarenhet som journalist, författare och debattör i frågor som rör Estonia och andra stora och uppmärksammade nyhetshändelser gör att han befunnit sig på en offentlig arena när det gäller dessa frågor.

”Du har själv i bokform, reportage och debattartiklar framfört teorier och riktat kritik mot andra som hanterat dessa stora nyhetshändelser. Det gör att du själv måste tåla ett stort mått av kritisk granskning av dina publiceringar och ditt agerande”, skriver MO.

MO konstaterar också att Filter vid upprepade tillfällen frågat Borgnäs om en intervju i samband med granskningen, som avböjts. MO vill fria, dels med tanke på Borgnäs offentliga roll i frågan om Estonia och andra stora nyhetshändelser, men också för att Filter vid upprepade tillfällen har erbjudit honom ett samtidigt bemötande.

”Därtill innebär den medieetiska rätten till bemötande endast en möjlighet att få svara på huvuddragen i kritiken. MO anser att du har fått en sådan möjlighet, även med beaktande av att ditt genmäle publicerats i nedkortad version”, skriver MO.

Mediernas etiknämnd (MEN) går på anmälarens linje.

I beslutet konstaterar nämnden att tidskriften valt att stryka den del av genmälet som gällde ubåtsfrågan. Även om en ansvarig utgivare och redaktör har rätt att redigera ett genmäle får det inte ske på ett sätt som "kommer i konflikt med principen om att medierna ska vara generösa med möjligheten till ett genmäle", skriver de.

"Genom att tidskriften strök hela delen av genmälet som gällde ubåtsfrågan fick Lars Borgnäs inte möjlighet till något genmäle alls mot den del av artikeln som innehöll kritik mot hans agerande i den frågan.
Det innebär att tidskriften inte respekterade principen om att den ska vara generös med möjligheten till genmäle. Lars Borgnäs drabbades genom detta av en oförsvarlig publicitetsskada. Tidskriften Filter ska därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed”
, skriver MEN.

Därmed klandras Filter för hanteringen av gemälet. Ledmöterna Carina Löfkvist, Ruth Mannelqvist, Andreas Ekström, Mikael Rothsten, Göran Ellung och Arash Sanari var av skiljaktig mening och anslöt sig till MOs bedömning.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies