Gå direkt till textinnehållet

DN tvingas spara

Dagens Nyheter gjorde en miljonförlust under september efter ett tvärstopp på annonsmarknaden.

DN kommer nu att se över kostnaderna på hela företaget och väntas genomföra kraftiga åtgärder.

– Ledningen vill till varje pris undvika varsel, men det kan bli problem med nyanställningar, säger Hans Arbman, ordförande i DNs journalistklubb.

Klubben har ännu inte fått full information om vilka åtgärder företaget kommer att vidta, exempelvis om det blir stopp för vikarier eller andra neddragningar.

Hans Arbman är bekymrad över att ett eventuellt anställningsstopp kan komma samtidigt som 17 personer vid årsskiftet lämnar DN med avgångsvederlag efter ett tidigare sparpaket. Totalt har 60 personer accepterat vederlag, varav 35-40 journalister.

Samtidigt har dock dn.se anställt 35 personer.

Journalisten har sökt DNs VD Lena Herrman för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos