Gå direkt till textinnehållet

De ska forska om journalistik

Helena Almqvist Hägglund, Lottie Jangdal och Erika Theissen Walukiewicz får Journalistfondens stipendium för forskning om journalistik.

Av fyra sökande har Journalistfonden för vidareutbildning delat ut stipendium till tre som vill forska i ämnet journalistik:

Helena Almqvist Hägglund, JMK/IMS vid Stockholms universitet, Stockholm, får 45 000 kronor för att göra intervjuer med journalister och papperslösa invandrarrättsaktivister i Chicago – en del av hennes forskningsprojekt The other’s fight for voice: the role of journalism when silenced communities mobilize and make claims.

Lottie Jangdal, Mittuniversitetet, Sundsvall, får 19 000 kronor för deltagande i den europeiska forskarkonferensen (ECREA) och återkoppling till medieentreprenörer. Detta sker i anslutning till en delstudie inom avhandlingsämnet De hyperlokala mediernas utveckling, innehåll och relation till publiken.

Annons Annons

Erika Theissen Walukiewicz, JMK/IMS vid Stockholms universitet, Stockholm, får 50 000 kronor för att slutföra sin avhandling Ethical Encounters. The value of care in long-formal storytelling. Avhandlingen syftar till att lyfta fram källornas och de medverkandes upplevelser i den vetenskapliga diskussionen om medieetik.

Fler avsnitt
Fler videos