Gå direkt till textinnehållet

Danska regeringen vill inrätta medieombudsman

Den danska regeringen vill inrätta en medieombudsman som på eget initiativ ska kunna ta upp frågor och initiera debatter om medieetiken.

När kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (s) presenterade förslaget nyligen var reaktionerna från branschen inte enbart positiva. Flera chefredaktörer fruktar att staten ska vara med och bestämma om de pressetiska reglerna.

Det framgår inte av regeringens förslag vem som ska utse medieombudsmannen – om det ska vara mediebranschen själv, regeringen eller om det ska ske i ett slags samarbete med Pressenævnet, som nu behandlar frågor om överträdelser av de pressetiska reglerna i Danmark.

I en intervju i danska Journalisten kommenterar svenska Journalistens chefredaktör Helena Giertta förslaget.

 – Om förslaget ska ha den svenska modellen som förebild är det viktigt att medieombudsmannen är ett rent branschsamarbete, där staten inte har någon makt. Vi ska inte ha politiker som går in och styr innehållet i medierna, säger Helena Giertta till journalisten.dk.

 

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos