Gå direkt till textinnehållet

Så minimerar SVT smittspridning på jobbet

SVT har under hela coronakrisen arbetat hårt för att klara båda det journalistiska uppdraget och för att minimera risken för smittspridning på jobbet. Vi kan konstatera att vi hittills klarat båda dessa uppdrag, skriver SVTs HR-direktör Sabina Rasiwala.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.
 
 
 
SVT har under hela coronakrisen arbetat hårt för att klara båda det journalistiska uppdraget och för att minimera risken för smittspridning på jobbet. Vi kan konstatera att vi hittills klarat båda dessa uppdrag

Förtroendet för SVT:s nyheter har stärkts och publiken har strömmat till både våra nyhetsprogram i tv och utbudet på svt.se. När publiken behövde journalistiken som mest har våra redaktioner stått stadigt och gjort journalistik i absoluta toppklass. De åtgärder som vi gjort för att minska risken för smittspridning bland våra medarbetare har också varit framgångsrika. Under våren var sjukskrivningstalen på normala nivåer.

Vi har som hela samhället fått anpassa våra åtgärder kring arbetsmiljön alltefter att vi lärt oss mer. Så många som möjligt ska arbeta hemifrån men vi kommer inte bort ifrån att en del redaktioner och yrkesgrupper behöver vara på jobbet dagligen. Vi har glesat ut mellan arbetsplatser, förstärkt städningen, varit tydliga i information till medarbetarna osv. Alla chefer har uppmanats att ha en nära dialog med sina medarbetare och särskilt med dem som av olika skäl varit oroliga för smittan. Målet är att alla ska känna sig så trygga som möjligt.

De yrkesgrupper som kan klara sitt arbete hemifrån arbetade under våren helt och hållet på distans. Facket och huvudskyddsombudet har lyft oro för dessa medarbetare och vår uppfattning är att vi haft en god dialog med facken i denna fråga. Det förslag som nu gått igenom, att medarbetare som arbetar hemma ska tillbringa en dag i veckan på kontoret, gick på remiss till Journalistförbundet.

Det finns inte en enda mall att använda på samtliga medarbetare. Vi vill inte ha trängsel i våra lokaler men vissa behöver vara på jobbet 100 procent av sin arbetstid. De ska ha en så säker arbetsmiljö som möjligt och vi jobbar varje dag för att lyckas med det. Vissa kan arbeta hemifrån men vi behöver säkerställa att de också har en fungerande psykosocial situation.

Det är varje chefs ansvar att både klara verksamheten och uppdraget och att trygga arbetsmiljö för medarbetarna. En guide för arbetsmiljösamtal mellan chef och medarbetare kring bland annat arbetstider, isolering och ergonomi har också tagits fram. SVT har redan öppnat för att medarbetare i dialog med sin chef kan förskjuta sin arbetstid.

Vi fortsätter att följa hur våra medarbetare mår. Arbetsmiljön och säkerheten för medarbetarna på SVT ska vara god.

                     Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör, SVT

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos