Gå direkt till textinnehållet

Tidningsläsningen rasar bland unga

Den dagliga läsningen av tidningar och böcker rasar i åldersgruppen 17-18 år, från 23 procent 2013 till 13 procent 2014. Det visar en undersökning genomförs av Statens medieråd.

Statens medieråds undersökning om ungas medievanor visar på flera dramatiska förändringar på kort tid.

Den dagliga läsningen av tidningar och böcker har minskat påtagligt i åldersgruppen 17–18 år – från 23 procent 2012/13 till 13 procent 2014.

”Men detta betyder inte att barns och ungas konsumtion av nyheter har minskat. Man tar fortsatt lika mycket del av nyheter – fast nu i mobilen och över nätet. Det är pappret man lämnar, inte nyheterna”, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd, i en kommentar.

”Ibland målas det upp en bild av en generation som bara tänker på spel och sociala medier. Men när man frågar dem vad de själva tycker så är barn och unga både medvetna och självkritiska. Man tycker att medier tar för mycket tid och det man är mest missnöjd med är att man läser för lite böcker och tidningar”, säger Ulf Dalquist.

Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

”Det är fortsatt stora och snabba förändringar. Senast vi gjorde denna undersökning, 2013, var det den jättelika tillväxten av internet i mobilen som var den stora nyheten. Nu har nästan alla detta”, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd i en kommentar.

15 procent av tvååringarna använder internet dagligen, vilket var samma frekvens som för sexåringar 2012/2013.

Bland ungdomar upp till 16 år är Instagram nu större än Facebook. 71 procent av ungdomar 13-16 år använder sociala medier dagligen och bland 17-18-åringar är siffran 81 procent.

Fler avsnitt
Fler videos