Gå direkt till textinnehållet

Svagt hopp lever kvar på Arbetet

LO-kongressen gav inget löfte om att rädda tidningen Arbetet. Men den s-märkta dagspressen – även Arbetet – ska behandlas i den medieutredning som LO beslutade om.

LO-kongressen gav inget löfte om att rädda tidningen Arbetet. Men den s-märkta dagspressen – även Arbetet – ska behandlas i den medieutredning som LO beslutade om.

Inför debatten vädjade chefredaktörer för sju socialdemokratiska tidningar om att kongressen skulle se över sin mediestrategi och satsa mer på dagspressen. Arbetet måste få leva tills denna översyn är gjord, ansåg de.

Men en majoritet av kongressombuden var kallsinnig. Arbetet gavs inga löften.

Annons Annons

För dem som försökt rädda Arbetet finns ändå en strimma av hopp kvar.

– Jag var mest rädd för att man skulle slå igen dörren för gott, säger socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist. Nu lämnade man en springa öppen.

Även Per Nilsson, ordförande i Arbetets journalistklubb, anser i efterhand att det var bra att inget konkret förslag om att gå in och stödja tidningen lades fram på kongressen. Nu blev det i alla fall inget direkt nej.

Ett visst hopp för dem som vill rädda tidningen ger också avgående LO-ordföranden Bertil Jonsson som apropå Arbetet kryptiskt uttalat sig om att LO har ett ansvar att i alla lägen hjälpa de lokala och regionala organisationerna.

Per Nilsson vågar dock inte ta ut något i förskott.

– Kongressens beslut höjde inte stämningen på redaktionen i Malmö, säger han.

Konkursförvaltaren Leif Ljungholm är nu helt upptagen med att administrera konkursen och frågor om löner och anställningar.

En arbetsgrupp med bland andra förre näringsministern Anders Sundström och Erik Nylén, tidigare VD på Tidningarnas Telegrambyrå, jobbar vidare med att hitta nya finansiärer.

Arbetsgruppen ska senast den 15 september ge konkursförvaltaren besked om den lyckats med sina försök.

Lars Stjernkvist säger sig ha mött stor entusiasm för att rädda Arbetet, men konstaterar också att det är svårt att omsätta entusiasmen i kronor och ören.

Stjernkvist vill inte gå in på frågan om även privata intressenter kan bli aktuella.

I Skåne fortsätter enskilda och organisationer att samla in pengar till stöd för tidningen. Men Lars Stjernkvist påpekar att det även vill till ägartillskott, fler annonser och fler prenumeranter. Han anser att det inte heller räcker med ett lokalt engagemang, utan att det också behövs ett centralt åtagande.

– Det är i partiets intresse att tidningen får leva vidare men det är nödvändigt att vi också engagerar fler parter, säger Lars Stjernkvist. Det behövs konkreta planer för en rekonstruktion om Arbetet ska leva vidare efter september.

LO-kongressen avslog förslaget att slå samman LO- förbundens tidningar till en enda.

Man ansåg att förbundspressens framtida roll ska diskuteras i den mediepolitiska utredning där även public services roll och nya medier som Internet ska behandlas.

Inför LO-kongressen publicerade SJFs ordförande Håkan Carlson en debattartikel i Aftonbladet där han i skarpa ordalag kritiserade LO-ledningens ”visionslösa hållning” i medierågor och ”uppenbara brist på insikt om betydelsen av opinionsbildning och medial mångfald”.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos