Gå direkt till textinnehållet

NA får ta del av e-post till Örebro kommun

Örebro kommun hade inte rätt i att neka Nerikes Allehanda att ta del av e-post som skickats till kommunstyrelsens ordförande i Örebro, det beslutar kammarrätten. Kommunen måste göra en ny sekretessprövning och lämna ut ett av mejlen omedelbart.

Nerikes Allehanda hade begärt att få ta del av den e-post som skickats till kommunstyrelsens ordförande i Örebro under en specifik dag. Kommunen nekade med hänvisning till att de aktuella mejlen hade skickats till ordföranden i annan egenskap än kommunstyrelsens ordförande. NA överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrätten ger Örebro kommun rätt gällande mejl från två personer, men bedömer att övriga mejl har skickats till ordföranden i egenskap av kommunstyrelsens ordförande och de därför ska betraktas som allmän handling. Ett av mejlen ska omedelbart lämnas ut till NA, de övriga måste sekretessprövas på nytt, beslutar kammarrätten.

Fler videos
Fler avsnitt