Gå direkt till textinnehållet

Morgonpressens läsarintäkter ökar

Morgonpressens läsarintäkter ökade med sex procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period under 2021.

Det visar statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

I statistiken är läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar inräknade. Den digitala nyhetskonsumtionen har fortsatt att växa, både i landsorts- och storstadspress. De digitala läsarintäkterna ökade med 28 procent jämfört med andra kvartalet föregående år, men papperstidningen står fortfarande för drygt tre fjärdedelar av läsaraffären.

Största delen av tillväxten finns hos storstadstidningar.

Annons Annons

”De ökade läsarintäkterna är ett uttryck för vikten av ett kvalificerat journalistiskt arbete som tillhandahålls av fria, professionella och trovärdiga medier” säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en kommentar, samtidigt som han varnar för att stigande inflation, högre räntor och höjda energikostnader kan göra att hushållen väljer att avstå från att betala för nyheter från morgonpressen.

”Mycket tyder på att vi kommer att se en dämpad utveckling av läsarintäkterna redan under 2022 års tredje kvartal” kommenterar Johan Taubert.

Fler avsnitt
Fler videos