Gå direkt till textinnehållet

Kriget i Ukraina: ”Svenska medier missar Kinas roll”

Svenska medier förhåller sig naivt och okunnigt till Kinas roll och agerande i förhållande till Putins krig. Det menar journalisten och författaren Jojje Olsson.

Kinesiska medier och kinesiska sociala medier har sedan invasionens början återupprepat och förstärkt det ryska narrativet, säger frilansjournalisten Jojje Olsson, baserad i Taiwan.

– Man skyller på USA och Nato, man vägrar kalla det här för en invasion utan säger att det är en särskild militäroperation. Kanske mer häpnadsväckande ändå är att inlägg på sociala medier som motsätter sig kriget regelbundet censureras. Man styr verkligen rapporteringen i den riktning Ryssland föredrar, säger Jojje Olsson.

De som får uttala sig i statliga kinesiska medier är därtill ofta ryska experter eller personer som stöder Rysslands synsätt. I regel får de stå oemotsagda, enligt Olsson.

Är det här nytt?
– Vi har kunnat se ganska regelbundet de senaste åren hur kinesiska statliga medier trappat upp narrativet om att det finns en USA-ledd allians av demokratiska länder som gör allt för att hålla nere Kinas utveckling, och hur Ryssland allt mer blivit en strategisk partner för att möta den alliansen av upplevt fientliga demokratiska länder.

Rapporterar svenska och internationella medier tillräckligt om Kinas roll i Rysslands krig?
– När konflikten bröt ut var jag i Sverige och lyssnade mycket på svenska medier. Kinavinkeln var i stort sett helt frånvarande. Och förra veckans offentliggörande av amerikansk underrättelseinformation om att Ryssland frågat Kina om militär hjälp och att det fanns tecken på att Kina skulle tillgodose det – den såg jag knappt i svenska medier.

– Dessutom finns en tendens att i stort mer eller mindre upprepa vad kinesiska tjänstemän säger utåt. I stället för att berätta vad Kina gör. Det är precis samma misstag som ledde till att vi har den här konflikten i Ukraina. Man lyssnade för mycket på ryska myndigheter.

– Naiviteten som länge gällt vad gäller Putins Ryssland gäller fortfarande för Kina, menar Jojje Olsson.

Han vänder sig till internationella medier som BBC, New York Times och The Economist för att hitta mer djupgående analyser om Kinas roll i konflikten.

Men kan man vänta sig av svenska medier med mer blygsamma resurser att klara den analysen?
– Ja, det tycker jag. Putin hade sannolikt aldrig startat det här kriget vid det här tillfället om han inte haft diplomatisk och ekonomisk uppbackning från Kina. Kina är den bakomliggande faktorn till att kriget bröt ut, och det enda landet som Ryssland inte ser som en fiende och som dessutom har inflytande nog att faktiskt kunna påverka Ryssland i viss utsträckning.

– Kinas roll i konflikten är oerhört viktig.

Jojje Olsson hade länge drivit bloggen In Beijing när han förra året förvandlade den till nyhetssajten Kinamedia och lanserade en premiummodell vid sidan av den öppna sajten.

– Jag tycker fortfarande att det finns ett tomrum i svenska medier att fylla när det handlar om rapportering från Kina och Östasien. Jag tror det finns en möjlighet att expandera, säger Jojje Olsson.

Han har inte riktigt nått målet om 500 prenumeranter vid årsskiftet, men är nära. Kinamedia står nu för hälften av hans intäkter, och prenumerationsintäkterna har möjliggjort att kunna börja ta in frilansskribenter med specialkunskaper om Kina.

Just nu skriver han också en bok om Hongkongs politiska utveckling i modern tid, på uppdrag av Arenagruppen.

Fler videos
Fler avsnitt