Gå direkt till textinnehållet

Journalistutbildningen i Sundsvall får högst betyg

Mitthögskolan i Sundsvall har den bästa journalistutbildningen. Detta enligt en undersökning som tidskriften Moderna Tider gjort. Undersökningen, som utfördes av Demoskop, bygger på telefonintervjuer med studenter som går sista året vid Mitthögskolan, JMK och JMG.

Mitthögskolan i Sundsvall har den bästa journalistutbildningen. Detta enligt en undersökning som tidskriften Moderna Tider gjort.

Undersökningen, som utfördes av Demoskop, bygger på telefonintervjuer med studenter som går sista året vid Mitthögskolan, JMK och JMG.

Men antalet elever som svarat på frågorna skiljer sig markant. I Göteborg var det 88 procent som svarade, vid Mitthögskolan 82 procent, medan endast 61 procent av de som går på JMK i Stockholm svarade. Många studenter vid JMK ifrågasätter därför undersökningens tillförlitlighet.

Annons Annons

Studenterna har fått betygsätta sina skolor i tre kategorier.

Studier: kvaliteten på lärarna och litteraturen, utbud av kurser och specialinriktning, stämningen på institutionen, tillgång till läsplatser, datorsalar samt administration.

Status: utbildningen och ortens status.

Miljö: studentliv, bostäder.

Det är förstaplaceringen i kategorierna studier och miljö som renderat Mitthögskolan en förstaplats. När det gäller status kommer dock Mitthögskolan på sista plats. Där ligger JMK i Stockholm i topp.

– Jag kan inte svara på om det är en rättvis rankning eftersom jag inte har något att jämföra med. Det finns viss småsaker som skulle kunna vara bättre. Men i stort är jag nöjd, säger Martina Liljedahl, ordförande i linjeföreningen på Mitthögskolans journalistlinje.

Håkan Hvitfeldt, professor i journalistik vid JMK, tycker inte att det går att bedöma en utbildnings kvalitet enbart genom att fråga studenterna. Han menar att det även är viktigt att ta upp lärarnas kompetens och erfarenhet.

– Jag har arbetat på alla tre Journalisthögskolorna och tycker inte att det är någon större skillnad på utbildningarna. De är likartade i sin uppläggning, säger Håkan Hvitfeldt och tillägger att skolor med hög status ofta utsätts för större kritik.

Bäst betyg även av Högskoleverket

När Högskoleverket för ett år sedan gjorde en utvärdering och tittade på utbildningarnas akademiska kvalitet placerade sig Mitthögskolan på första plats. Samma sak då Pressens Tidning ringde runt och frågade vad redaktionerna tyckte om praktikanterna från högskolorna.

– Och säger nu eleverna att vi är bra så tycker jag att vi kan ta åt oss av berömmelsen. Men jag tror inte att vi är perfekta, säger Eva Mårtensson, huvudlärare på journalistlinjen vid Mitthögskolan.

Hon tycker dock att Moderna Tiders undersökning inte var särskilt uttömmande och saknar kommentarer och frågor som hon kunde haft nytta av för att förbättra undervisningen.

En av anledningarna till att Mitthögskolan fått höga betyg, tror Eva Mårtensson, kan vara att journalistlinjen har färre elever än JMK och JMG. Kontakten mellan elever och lärare är närmare.

pj@sjf.se

Placering enligt Moderna Tiders rankning:

* Studier:

1. Mitthögskolan

2. JMG

3. JMK

* Miljö:

1. Mitthögskolan

2. JMG

3. JMK

* Status:

1. JMK

2. JMG

3. Mitthögskolan

Fler avsnitt
Fler videos