Gå direkt till textinnehållet

Ingen utredning mot regimen i Eritrea

Riksåklagaren anser att det finns anledning att anta att brott mot mänskligheten har begåtts mot Dawit Isaak, men bedömer att det inte går att utreda.

Beslutet att inte inleda förundersökning står därmed fast. Journalisten har tidigare berättat om de misslyckade försöken att få svenska åklagare att utreda brott mot mänskligheten, påtvingat försvinnande och tortyr av Dawit Isaak.

– Min uppfattning är att utredningssvårigheterna är så uppenbara att en förundersökning inte ska inledas, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin, i en kommentar.

Riksåklagaren har granskat ärendet och anser att det finns anledning att anta att brott mot mänskligheten genom påtvingat försvinnande har begåtts mot Dawit Isaak. Riksåklagarens bedömning är dock att det är uppenbart att det saknas förutsättningar för att utreda och lagföra brottet i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Annons Annons

– För att kunna utreda brottet behöver utredningsåtgärder vidtas på plats i Eritrea med tillstånd av behöriga myndigheter i landet. Förutsättningarna för samarbete mellan svenska och eritreanska myndigheter bedöms som ytterst begränsade. De anmälda personerna tillhör den politiska ledningen i Eritrea och väntas inte komma hit på frivillig väg. Möjligheten att få dem utlämnade till Sverige för lagföring bedöms i praktiken utesluten, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Reportrar utan gränser (RSF) beklagar beslutet och understryker i ett uttalande ”vikten av att Sverige och den svenska åklagarmyndigheten tar sitt ansvar för övergrepp på svenska medborgare utomlands och i försvaret av mänskliga rättigheter globalt”.

– Här överger åklagaren Dawit. Men Sverige har en skyldighet att skydda sina medborgare. Därför skall vi nu se om inte även Sverige måste ställas till svars, säger Björn Tunbäck som samordnar Reportrar utan gränsers arbete för Dawit Isaak, i en kommentar.

Enligt riksåklagarens beslut skulle en förundersökning kräva att åklagarna åker till Eritrea. Att vice riksåklagare förklarar att de eritreanska myndigheterna inte lär vilja samarbeta menar RSF

– Sådana omständigheter har inte hindrat samma åklagaravdelning att börja utreda giftgasattacken i Syrien 2013, eller misstankarna mot Lundin Oils verksamhet i Sudan där utredningen tog 12 år. Inte heller lät svenska åklagare bli att utreda misstankarna om folkrättsbrott och mord mot en iransk man som åtalats för att ha deltagit i massavrättningar i Iran 1988, säger Erik Halkjaer.

Fler avsnitt
Fler videos