Gå direkt till textinnehållet

Förbundet krävs på 150 000

Journalistförbundets förre ombudsman Gösta Eklund har hamnat i en förhandslingstvist med sin förre arbetsgivare. Striden gäller 150 000 kronor i övertidsersättning.

Journalistförbundets förre ombudsman Gösta Eklund har hamnat i en förhandslingstvist med sin förre arbetsgivare.

Journalistförbundet har ifrågasatt om det är skyldigt att betala ut upplupna övertidsersättningar till Gösta Eklund som gick i pension i april i år. Striden gäller 150 000 kronor i övertidsersättning.

Kanslichef Hans Kilsved har begärt yttrande från en arbetsrättsjurist om huruvida förbundet är skyldigt att betala ut pengarna.

Annons Annons

– Det är ingen snygg avslutning på förhållandet och det är klart att man blir besviken, säger Gösta Eklund som jobbat på Journalistförbundet sedan 1976.

– Den övertid jag har haft innestående har berott på yttre omständigheter. Det är övertid som uppstått vid klubbmöten, förhandlingar och sektionsmöten, förklarar han.

bryt

Hans Kilsved säger att diskussionen är känslig, men viktig att reda ut eftersom avtalet enligt honom inte är entydigt:

– Det är oklart hur avtalet ska tolkas i det här fallet. Därför ville vi begära hjälp av en arbetsrättjurist att tolka det, säger han.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos