Gå direkt till textinnehållet

Bonnier Tidskrifter backar om avtal

Den 24 februari demonstrerade Frilans Riks utanför Bonnier Tidskrifters kontor i Stockholm, för att uppmärksamma oskäliga villkor i ett frilansavtal, som främst används av Allt om Mat. Efter påtryckningarna är nu Bonnier beredda att diskutera avtalets innehåll. (UPPDATERAD)(På bilden: Henrik Sannesson, Catharina Ekdahl och Katrin Alström. Foto Catharina Ekdahl: Åke Sandström)

– Det känns bra att Bonnier vill ta en diskussion, det var precis vad vi ville uppnå, säger Henrik Sannesson, ordförande i Frilans Riks.

Det var främst två saker i avtalet som Frilans Riks och Svenska fotografers förbund vände sig mot. Dels att det inköpta materialet även skulle kunna användas i marknadsföringssammanhang, dels att frilansar inte fick någon ytterligare ersättning om Bonnier sålde materialet vidare.

– Det får ju konsekvenser för hur man som journalist eller fotograf förhåller sig till sina intervjupersoner eller dem man fotograferar. Och upphovsrätten blir en affärsmöjlighet för Bonnier men inte för upphovsmännen.

Annons Annons

Catharina Ekdahl, jurist på Svenska fotografers förbund, är nöjd med utgången av mötet som hon och Olle Wilöf på Journalistförbundet har haft med Bonnier Tidskrifter och Katrin Alström. Avtalet kommer inte att användas som standardavtal inom företaget.

– De står visserligen fast vid avtalet när det gäller Allt om Mat, men jag har fått ett löfte från Katrin Alström att våra fotografer kan ta upp diskussioner och att det som står i avtalet är förhandlingsbart. Nu vet Bonnier Tidskrifter att vi vet att de har ett sådant avtal, och att om det skulle börja spridas så kommer vi att agera.

Katrin Alström poängterar att avtalen ser olika ut för olika fotografer, och att målet är att underlätta administrationen för båda parter. Hon tycker att mötet var bra för att reda ut vad avtalet egentligen handlar om.

– Vi har ingen dold agenda. Det är ett avtal som är fullt lagenligt och med full respekt för dem vi jobbar med. Avtalet innebär att vi köper rätten att använda bilderna i all vår verksamhet, men det ser lite olika ut för olika fotografer.

Fler avsnitt
Fler videos