Gå direkt till textinnehållet

SVTs ekonomi är i balans

Sveriges Televisions ekonomi är i balans. Inget tyder på att anslaget kommer att minska under nästa avtalsperiod. Och sparkraven på de orter som ska minska produktionen av allmän-TV är orimliga. Det hävdar den rapport från löntagarkonsulterna som presenterades för styrelsen i går.

Sveriges Televisions ekonomi är i balans. Inget tyder på att anslaget kommer att minska under nästa avtalsperiod. Och sparkraven på de orter som ska minska produktionen av allmän-TV är orimliga. Det hävdar den rapport från löntagarkonsulterna som presenterades för styrelsen i går.

I den delrapport som löntagarkonsulterna Lars Turesson (tidigare ekonomichef på SVT) och Camilla Eltell presenterade den 17 november konstaterade de att det inte finns några skäl att genomföra några snabba nedskärningar i SVTs verksamhet. I den mer omfattande rapport som presenterades för styrelsen i går står de fast vid sin bedömning att företaget har en ekonomi som är i balans och att SVT har tid på sig att genomföra den tekniska förändring som alla är överens om bör genomföras.

bryt

Annons Annons

En osäkerhetsfaktor har varit hur statsmakterna kommer att ställa sig till nivån på medelstilldelningen efter år 2005, inför den nya tillståndsperioden. Företaget har i sin bedömning antagit att de så kallade reformmedlen (120 miljoner kronor år 2004 och 2005) kommer att försvinna helt från och med år 2006.

Löntagarkonsulterna skriver i sin rapport att det inte finns någonting som tyder på att riksdagen har för avsikt att minska medelstilldelningen. Därför gör de bedömningen att man bör räkna med att dessa medel kommer att finnas kvar även under den nya tillståndsperioden.

I rapporten konstateras att det finns en politisk uppslutning bakom public service och att det finns goda skäl att anta att den nuvarande nivån på medelstilldelningen, inklusive reformmedlen, kommer att kunna ligga fast även under den nya tillståndsperioden.

bryt

Turesson och Eltell skriver vidare i sin rapport att SVT måste sänka sina besparingskrav, annars finns det inte förutsättning att driva en allmän TV-produktion värd namnet på de fem produktionsorterna.

SVTs ledning har föreslagit att studioproduktionen ska koncentreras till endast en ort per enhet: Umeå i norr, Norrköping i mellan och Malmö i syd. Men att produktion av allmän-TV ska kunna ske på fler orter.

För att det ska finns produktion av allmän-TV på en ort måste man ha en stab av fast anställda reportrar och teknisk personal. Lars Turesson och Camilla Eltell skriver att ledningens förslag skulle innebära en halvering av verksamheten i Luleå, Sundsvall, Örebro, Karlstad och antagligen också i Växjö.

”Vår mening är att det inte enbart kan handla om ren tillverkning av program som någon annan har beställt utan att man också måste ha möjlighet att vara en aktör inom företaget vad det gäller generering av programidéer och i planerings- och utvecklingsarbetet i stort. Detta ledder till att man måste vara flera personer som är fast anställda för allmän-TV på varje ort. Vår gissning är att den minsta nivån ligger på 5-8 personer.”

bryt

Om bemanningen blir enligt resonemanget ovan och om programmen uppfyller rimliga krav på teknisk och kreativ höjd menar konsulterna att det verkar finnas förutsättningar för allmän-TV-verksamhet i Luleå, Sundsvall, Örebro och Växjö.

”I Karlstad, som enbart ska göra Landet Runt, är det vår bedömning att man inte kan säga att allmän-TV värd namnet kommer att finnas kvar om inte ytterligare programverksamhet förs till Karlstad.”

I Växjö kommer det inte att bli några tjänster kvar till allmän TV-verksamheten om de nivåer på neddragningar som diskuteras genomförs, tror Turesson och Eltell. Växjö ska enligt ledningens förslag även i fortsättningen ha ansvar för Barn och Ungdom. En relativt stor del av denna verksamhet görs i studio. Växjö har en modern digitaliserad studio som dock skall läggas ner.

”Även om det finns en uppslutning kring principen om en studio per enhet är det svårt att förstå det rimliga i att inte göra ett undantag för Växjö med hänvisning till både programuppdrag och befintlig studio.”

bryt

Vid gårdagens möte fattades inga beslut om ledningens åtgärdspaket. Efter mötet meddelade SVT-ledningen att det vid mötet den 19 december ska tas beslut om SVTs budget för 2004, om strategi och ekonomisk planering för 2004-2006 och om investeringarna i digital produktionsteknik. SVTs utredningar om produktionen i Stockholm och Göteborg samt administrationen presenteras på styrelsemötet den 23 januari 2004.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos