Gå direkt till textinnehållet

SR stänger dörren för tidigare SVT-anställda

SVT- och UR-anställda som accepterat avgångsvederlag eller avgångspension är svartlistade från jobb på Sveriges Radio. Anledningen är att SR vill värna om licenspengarna.- Jag  hoppas verkligen att det är ett missförstånd, säger Kenneth Sundin, journalistklubbens ordförande på SVT (bilden). (Foto av Kenneth Sundin, SVT: Leif R. Jansson. SR-fasad: Lars-Gunnar Gustafsson)  

– Vi vill hushålla med resurserna. Har man fått betalt av ett public service-bolag för att sluta där ska man i normalfallet inte kunna bli återanställd på ett annat, säger Jaël Waern, biträdande administrativ direktör på SR.

Regeln har enligt henne tillämpats i flera år men har aktualiserats och slogs fast på nytt vid ett ledningsmöte i förra veckan.

Det är dock inget totalstopp det handlar om, enligt Waern. En ansvarig chef kan göra undantag om en person anses ha specialkompetens, men det måste göras en prövning från fall till fall.

Enligt Ola Gäverth, ordförande för journalistklubben på SR, har uppgifter gått ut om att en karantän av företrädesskäl ska gälla i tre år efter att avgångsvederlaget betalats ut.

– Jag förstår att man inte kan jobba hos andra public service-bolag under en uppsägningsperiod, men att efter det kategoriskt säga nej tycker jag är konstigt. Ute på småorter i landet kan det vara förödande för etermediejournalister, säger han.

Ordföranden för SVTs journalistklubb Kenneth Sundin påpekar att avgångsvederlagen sällan är särskilt guldkantade och i många fall betalas ut som en engångssumma. Ofta har man kanske dessutom stått i ett pressat läge när man har tagit beslutet att acceptera detta sätt att lämna företaget, säger han. 

– Jag hoppas verkligen att detta är ett missförstånd. Jag kan aldrig tänka mig att SR, som väl i grund och botten vill ha den bästa personalen, vill svartlista SVT-medarbetare som gått med avgångsvederlag. 

Men SRs kommunikationsdirektör Mikael Nilsson tycker att policyn är rimlig:

– Man ska komma ihåg att det här inte handlar om folk som tvingats iväg, utan som själva aktivt valt att sluta och få ersättning för det.

Varken på UR eller SVT finns idag några motsvarande regler.

Hur gör ni för att försäkra er om att medarbetare som accepterar avgångsvederlag känner till SRs regler?

– Blir det så här måste vi naturligtvis informera om det när vi träffar avtal om avgångsvederlag, säger Helène Axelsson-Sahlin, HR-direktör på SVT.

Men det finns redan exempel på SVT-medarbetare som tackat ja till avgångsvederlag utan att känna till regeln och som till och med hunnit få utbildning på SR men stoppats.

– Hade jag vetat om det här hade jag tänkt ytterligare några varv, säger en tidigare SVT-anställd till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos