Gå direkt till textinnehållet

SR-chefer längre från makten

I dag inleds förhandlingarna om Sveriges Radios nya organisation för lokalradion.

I nuläget lyder lokalradions kanalchefer direkt under programdirektören, för 15 år sedan lydde de direkt under VD. I den nya organisationen införs ytterligare en beslutsnivå, som innebär att SR inrättar sex så kallade områden med områdeschefer, som ska ta över beslut från såväl högsta ledningen som från kanalerna. Mellan kanalcheferna och VD blir det alltså tre nivåer.

Dan Segerson har jobbat tre år som kanalchef i Växjö och snart tre år i Jönköping. Han tycker att det räcker. Men den förändrade rollen för kanalchefen är en annan orsak till avhoppet:

Annons Annons

– Kanalcheferna kommer längre ifrån SRs ledning och de kommer att förlora inflytande.

Omorganisationen har väckt oro. På Journalistsektionen i Jämtland är man rädd för att budgetansvar och befogenheter skickas upp i organisationen men att ansvaret ligger kvar – och för att förändringen är början till en nedmontering av de lokala stationerna. Men Ola Gäverth, ordförande för journalistklubben på Sveriges Radio, menar att makten kommer att ligga kvar hos de 25 lokala kanalerna:

– Jag förstår oron och det är en viktig fråga för oss att den lokala makten ska ligga nära medarbetarna. Men den nya organisationen kan också leda till att det blir snabbare till beslut och att de lokala kanalerna kan bli starkare tillsammans.

Ulf Myrestam, kanalchef på SR Kronoberg och med i utredningsgruppen, konstaterar att något behövde göras.

– Vi har varit 40 chefer underställda programchefen, det blir en alldeles för otymplig organisation.

Förhoppningen är att den nya nivån ska stimulera samarbete kanalerna emellan.

– Den nya områdesledningsgruppen blir en ny möjlighet att verkligen tänka kreativt och planera både innehåll och personalutveckling, säger Ulf Myresten.

1 april ska det ligga ett första förslag och före årsskiftet ska omorganisationen vara genomförd.

Fler avsnitt
Fler videos