Gå direkt till textinnehållet

.SE snyltar på .se

Aftonbladet renommésnyltar på hela Sveriges Internet, med namnet på sin nya gratistidning .SE. Det hävdar Styrelsen för Internetinfrastruktur i en debattartikel på Svenska Dagbladets brännpunkt idag.

Aftonbladet renommésnyltar på hela Sveriges Internet, med namnet på sin nya gratistidning .SE. Det hävdar Styrelsen för Internetinfrastruktur i en debattartikel på Svenska Dagbladets brännpunkt idag.

Niklas Silow chefredaktör för .SE, svarar att de snyltar – men bara på Aftonbladets logotyp och inte på den svenska toppdomänen .se, eftersom domänen .se inte har något renommé när det gäller nyheter och tidningar. Sedan 1 juli har Sverige en lag om nationella toppdomäner. I förarbetena till lagen beskrivs Internets namnsystem som en offentlig nyttighet.

”Eftersom även vi anser att .se är just detta – en nyttighet i allmänhetens tjänst – gör det oss än mer skeptiska till att en kommersiell tidning, utan direkt koppling till Internet, väljer detta namn.”, skriver artikelförfattarna. I Styrelsen för Internetinfrastruktur sitter bland annat Staffan Hedlund från Konsumentverket, Mikael von Otter från Svenskt Näringsliv och Ove Ivarsen från LO.

ks@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos