Gå direkt till textinnehållet

Rekyl för landsortspressens digitala annonser

Morgonpressens annonsintäkter ökade med tolv procent under tredje kvartalet jämfört med samma period 2020. ”Rekyl för landsortspressen digitalt”, säger TUs vd Johan Taubert. Sveriges Mediebyråer konstaterar samtidigt en ”full återhämtning” efter pandemin.

Branschorganisationen TUs annonsstatistik för tredje kvartalet 2021 visar att annonsintäkterna fortsätter att återhämta sig efter den katastrofala utvecklingen under 2020.

Under juli-september låg intäkterna tolv procent högre än samma period förra året. Intäkterna i de digitala kanalerna ökade med 22 procent till 189 miljoner kronor. De digitala annonsintäkterna utgjorde drygt 30 procent av de totala annonsintäkterna. Printintäkterna för annonser ökade med fyra procent till 420 miljoner kronor.

– Det är en stark utveckling efter en tuff period, inte minst vad gäller landsortspressens digitala kanaler som ökade med hela 29 procent under tredje kvartalet. Därmed ser vi att landsortspressens digitala kanaler nu upplever den rekyl som storstadspressen hade under årets andra kvartal då de hade en ökning med 26 procent. Under tredje kvartalet klingade ökningen i storstadspressens digitala kanalerna av något och var procentuellt sett ungefär hälften så stor som den hos landsortspressen, säger TUs vd Johan Taubert i en kommentar.

Sveriges Mediebyråer uppger att medieinvesteringarna i november var de högsta någonsin: 1,6 miljarder kronor. Bland mediekategorierna som ökade mest finns tv och radio, som nådde rekordnivåer.

– Medieinvesteringarna i november visar mycket starka siffror och vi kan nu konstatera att vi ser en full återhämtning efter pandemin. Totalt har medieinvesteringarna ökat med över tolv procent hittills i år, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande i Sveriges Mediebyråer, i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos