Gå direkt till textinnehållet

Olle Stenholm ny PO

Nye pressombudsmannen Olle Stenholm blir den förste PO som på allvar får handskas med de pressetiska problem som kan uppstå när papperstidningarna allt oftare kommer ut även på Internet

Nye pressombudsmannen Olle Stenholm blir den förste PO som på allvar får handskas med de pressetiska problem som kan uppstå när papperstidningarna allt oftare kommer ut även på Internet.

– Jag är glad över att de tidningar som är anslutna till det pressetiska systemet har fattat det kloka beslutet att låta spelreglerna omfatta även nätpublicering, säger Stenholm.

Men han ser också praktiska problem med att kontrollera vad, när och hur artiklar presenteras mellan olika utgåvor av nättidningen som kan uppdateras minut för minut.

Annons Annons

Som PO ser han det som sin uppgift att ta tillvara vanliga människors intresse gentemot medierna, som upplevs som mäktiga.

– Även en liten lokaltidning är en maktfaktor på sin utgivningsort. Folk kan känna sig förfördelade och komma i kläm.

Han vill inte tro att pressetiska övertramp beror på illvilja, utan snarare på slarv under tidsbrist.

Stenholm vill vara med och initiera pressetisk debatt.

– Mina företrädare har lagt en gedigen grund. Det är med ödmjukhet jag ställer in mig i den traditionen. Men det är klart att mitt temperament sätter prägel på hur jag arbetar.

Som tidigare lär diskussionen om namn- och bildpublicering fortsätta. Hur problematiken hanteras beror mycket på journalisternas omdöme.

Under Olle Stenholms tid som ordförande i Pressens samarbetsnämnd infördes den så kallade portalparagrafen i Spelreglerna för press, radio och TV. Där framhålls att etik i första hand tar sig uttryck ”i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”.

Pressetiken ska inte uppfattas som ett regelverk ristat i sten men PO ska för den skull inte vara någon vindflöjel, förklarar Olle Stenholm.

Han betonar att man under olika epoker ser olika strängt på exempelvis vissa brott, vilket avspeglas i medierna. På 70-talet var synen på narkotikabrott sträng. I dag handlar det mera om övergrepp på barn och kvinnor.

– Synen på publicering måste ha samband med samtiden. Men PO ska ändå vara något av en bromsande kraft.

En vanlig pressetisk konflikt gäller den enskildes integritet kontra allmänintresset. Det finns ingen definitiv värdeskala, utan man får ta varje fall för sig, understryker Olle Stenholm. Värderingar och samhällsklimat förändras över tid.

Olle Stenholm är mest känd som etermediejournalist, men han började som skrivande journalist på Dagens Nyheter, där han jobbade på utrikesavdelningen mellan 1965 och 1967.

Därefter kom han till Sveriges Radios Dagens Eko och har sen dess vandrat mellan SR och Sveriges Television. Han har gjort två pass som utlandskorrespondent för både SR och SVT, först i Moskva och därefter i Washington.

Stenholm har jobbat på Rapport och Magasinet båda i TV2. Under senare år har han lett SRs Efter 3.

Hans far var Uno ”TT-rösten” Stenholm som i många år var nyhetsuppläsare i TTs nyhetssändningar i radio.

Som ordförande i Pressens samarbetsnämnd har Olle Stenholm varit med om att utse två av sina företrädare som PO: Hans-Gunnar Axberger och Pär-Arne Jigenius.

– Det är kul att ha sett den processen även från den sidan. Jag vet att det är en grundlig process.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos