Gå direkt till textinnehållet

— Notiser—

-

SVT hotar ETC med rättsliga åtgärder

SVTs jurist Anna Hammarén kräver att tidningen ETC omedelbart avlägsnar ett antal filmsekvenser från Rapport som finns på ETCs hemsida.

Bilderna är från TV-dokumentären om Björn Borg. Syftet är att visa hur SVT genom sin klippteknik lurar tittarna och får intervjuade Lars Skarke att säga saker han inte menar, hävdar ETC.

Hammarén anser att ETC brutit mot upphovsrätten då man inte sökt tillstånd eller betalat ersättning till SVT för användande av materialet.

ETC hävdar att man har rätt att använda klippen som citat för att styrka sin tes, och hänvisar till yttrandefriheten. Hammarén säger dock i ett fax till ETC att “SVT förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder avseende de upphovsrättsintrång som redan skett”.

SJF kräver satsning på lågavlönade

Journalistförbundet har inlett förhandlingar med Tidningsutgivarna om ett nytt avtal.

Ett starkt krav som SJF har är att löneavtalet ska innehålla någon form av låglönesatsning. Andra krav som SJF driver är att OB-systemet ska ses över och att OB-ersättningen ska höjas, samt att avtalet ska gälla vid tjänstgöring utomlands, framför allt när det handlar om övertidsersättning. Förbundet vill också att kvinnolönerna ses över.

TU vill att nya anställningsformer ska föras in i avtalet. Det handlar till exempel om provanställning, anställning vid arbetstopp samt överenskommen visstidsanställning.

Parterna träffas för fortsatta förhandlingar den 5 maj.

Ingen sägs upp på Svenskan

30 tjänster för journalister försvinner på Svenska Dagbladet men inga fast anställda behöver sägas upp.

I vintras fick en rad fast anställda journalister på SvD veta att de riskerade att förlora sina jobb. Så blir det alltså inte.

Dels har några av journalisterna hittat nya jobb och dels har ett tiotal vikariatkontrakt sagts upp. Dessutom försvinner vissa förmåner för bland annat chefer och nattarbetande journalister.

Hur går det då med tidningens kvalitet om 30 journalisttjänster dras in?

— Temporärt tror jag att vi måste räkna med en kvalitetssänkning. Men när det nya redaktionella systemet har satt sig tror jag att vi uppnår samma kvalitet som förut, säger Klas Tägil, ordförande i journalistklubben.

Trots bantningarna gör tidningen en viss nysatsning:

—Vi har utverkat en miljon till ett utvecklingsprojekt för journalisterna, berättar Tägil. Den här gången rör det sig inte om att lära sig ny teknik utan om vidareutbildning bland annat för att höja den journalistiska kvaliteten.

Sparpaket på Expressen och GT

Enligt preliminära uppgifter kommer sammanlagt cirka 60 journalisttjänster att försvinna från Expressen och GT.

Ledningen hoppas undvika uppsägningar genom att erbjuda avgångsvederlag och liknande.

— Ledningen vill att de berörda ska skriva på uppgörelser innan midsommar men det tycker vi är alldeles för brådskande, säger Fredrik Nejman, ordförande i Expressens journalistklubb.

Nejman betonar att det förslag som lagts ännu inte har förhandlats med facken. I det åtgärdspaket som presenterades i mitten av april ingår prishöjning, ökat samarbetet mellan tidningarna och effektivare produktion.

I fjol gjorde Expressen en förlust på 98 miljoner kronor. GTs fjolårsresultat är inte offentligt.

Expressen och GT har 660 anställda. Inbegripet alla personalkategorier ska 90 tjänster bort.

— Det är inte bra att man så ensidigt betonar besparingar, man måste också diskutera varför kvällstidningsmarknaden viker, anser Fredrik Nejman. Kvällstidningarna görs på samma sätt som för tio år sen, det känns som vi inte har någon ny strategi.

Fler avsnitt
Fler videos