Gå direkt till textinnehållet

Medier haussar egen journalistik

Nätforskaren Marcin de Kaminski tycker att det blir ohederlig journalistik när man fokuserar för mycket på hur många gånger en artikel har rekommenderats på Facebook.

Antalet Facebook-rekommendationer är i själva verket den sammanlagda interaktionen, det vill säga antalet delningar samt hur många som har gillat och kommenterat artikeln.

SVT.se säger Marcin de Kaminski att problemet är att det finns en risk att fokuseringen kring antalet delningar, eller ”rekommendationer”, påverkar journalistiken. Att man aktivt väljer att sätta upprörande rubriker för att få fler klick och att detta i slutändan skapar ohederlig journalistik.

SVT tar upp ett exempel på hur en artikel i Aftonbladet ”rekommenderats” på Facebook 1 200 gånger, vilket inte betyder att den delat så många gånger. De faktiska siffrorna är 407 delningar, 553 gillningar och 242 kommentarer.

Annons Annons

Marcin de Kaminski lyfter fram Nyheter 24, som jobbar med en mer utförlig form av redovisning av läsarinteraktivitet. Nyheter 24 har ovanför sina texter fem rutor som visar hur många som har delat artikeln på Facebook, hur många som Twittrat, skrivit på forumet Reddit, mejlat eller kommenterat texten.

Expressen är ett av de medier som satt ordet ”rekommendera” bredvid Facebook-ikonen. Till SVT säger Expressens Dan Edström, chef för sociala medier, att det finns ett intresse av att visa hur populära artiklar är. På frågan huruvida det finns en risk att mediekonsumenterna får ett intryck av att artiklar är mer delade och gillade än vad de faktiskt är svarar Dan Edström: "Självklart finns det en risk att man tror det. Men eftersom detta har blivit en branschstandard så är det ju ingen snedvridning för konsumenten i alla fall. Egentligen borde man ju särredovisa vad som är delat, gillat och kommenterat. Det skulle ju absolut gå att redovisa det så."

Även Aftonbladet använder sig av ordet ”rekommendera”. Jan Helin säger till SVT att antalet rekommendationer på Facebook är ett mått på det totala antalet interaktioner. Däremot säger han att frågan om det är ärligt att även räkna in kommentarer är tänkvärd.

Marcin de Kaminski pekar ut Facebook som en del av problemet när antalet rekommendationer räknas, inklusive hur många som har gillat och kommenterat. Ansvaret faller ändå på de medier som använder ”rekommendera”-knappen, tycker han.

Sharedcount kan man kolla hur många gånger en artikel delats, kommenterats och gillats.

Fler avsnitt
Fler videos