Gå direkt till textinnehållet

Kravet: En biståndsprocent till pressfrihet

Världens länder bör årligen lägga en procent av sitt bistånd på medier och pressfrihet. Det kräver Forum on Information and Democracy. Sverige når inte målet.

Forum on Information and Democracy grundades 2019 av av elva civilsamhällesorganisationer, med Reportrar utan gränser i spetsen. Bakom forumet står ett internationellt partnerskap av stater, bland dem Sverige.

Forumets arbetsgrupp för hållbar journalistik, ledd av Rasmus Kleis Nielsen, chef för Reuters Institute, har nu tagit fram ett ramverk för framtidens journalistik. Det presenteras i rapporten A new deal for Journalism. Bakgrunden är den globala underminderingen av journalistiken under pandemin; enligt rapporten utan tecken på en förbättring.

Rapporten ger en rad rekommendationer, bland dem att biståndsgivande länder avsätter minst en procent av sitt bistånd för att stödja oberoende medier och förutsättningar för att de ska kunna verka i mottagarländerna.

Annons Annons

Världens länder rekommenderas också att avsätta 0,1 procent av BNP varje år för att säkra journalistikens roll som social funktion även i framtiden. Man föreslår även att utveckla metoder för att finansiera medier genom en kombination av filantropi och offentligt stöd, och att skapa stödmekanismer som gör det möjligt för medborgare att stödja medieorganisationer. Till exempel genom kupongsystem, skatteavdrag på tidningsprenumerationer eller skattefinansierade stöd till medier.

Sveriges bistånd 2020 uppgick till 43 miljarder kronor, varav 26 miljarder betalades ut via Sida. 406 miljoner kronor, 0,1 procent av det totala biståndet, gick till sektorn Media and free flow of information.

Men enligt Sida är den egentliga siffran med all sannolikhet högre.

”Sannolikt finns insatser som går under andra sektorskoder men som innehåller komponenter kopplade till pressfrihet/journalistik. Det är nog mycket svårt att sortera ut. Kanske finns även stöd direkt från Utrikesdepartement som skulle kunna kopplas till mediefrihet, till exempel till United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)”, skriver pressekreteraren Mattias Bengtsson Byström i ett mejl.

Under åren 2010-2015 var Sverige världens femte största biståndsgivare till mediesektorn, visar en sammanställning.

Exempel på medieaktörer som får svenskt bistånd är Reportrar utan gränser, Pen International och Media Development Investment Fund, där Maria Ressas onlineplattform Rappler ingår.

Fler avsnitt
Fler videos