Gå direkt till textinnehållet

Kortare arbetstid viktigaste frågan

Sedan industriavtalet blev klart har Medieföretagen gått ifrån att kräva ettårigt avtal till ett treårigt sådant. För Journalistförbundet är arbetstidsförkortning i dagspressavtalet och flexpensioner nyckelfrågor när avtalsrörelsen går in i ett mer intensivt skede.

Journalistförbundet sitter just nu i aktiv förhandling inom två kollektivavtalsområden, dagspress och public service. När det gäller dagspressavtalet säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, att det finns ett stort behov av att se över arbetstiderna. Främst de som sker som OB.

– Frågan är om de arbetstidsförkortningar vi har i dagspressavtalet verkligen fungerar som de är tänkt. Vi måste få till stånd en gemensam syn på arbetsmiljön, för oss är det viktiga att vi får parterna att jobba åt samma håll, då får man effekter i schemaläggning som man kanske inte ser i dag, säger Jonas Nordling (bilden).

Förbundet vill även hitta en flexpensionslösning för sina medlemmar, men Jonas Nordling är förvånad över att Medieföretagens motkrav för att gå med på en pensionslösning.

– Löneutrymmet i industriavtalet är redan satt så hittar vi ingen lösning så kommer vi i stället förhandla kring ett ökat löneutrymme, säger han.

Charlott Richardson, förbundsdirektör för Medieföretagen, vill inte kommentera förhandlingarna.

Fler avsnitt
Fler videos