Gå direkt till textinnehållet

Dechargeutskottet: Klok presskortshantering – till sist

Kongressen beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Dechargeutskottet gjorde bara en bock i kanten för ojusterade protokoll från TU-konflikten 1996.

Kongressen beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. p(ingress). Dechargeutskottet gjorde bara en bock i kanten för ojusterade protokoll från TU-konflikten 1996.

Utskottet konstaterar att utformningen av varsel kan diskuteras och att alla hade velat se ett bättre avtal. Men utskottet såg inget skäl att kritisera FS, vare sig i dess helhet eller enskilda ledamöter, för handläggningen av TU-konflikten.

SJFs framtidsgrupp kom i gång med sitt arbete senare än planerat, vilket främst berodde på ett oväntat byte av vice ordförande i förbundsstyrelsen. Förseningen gick inte att ta igen men utskottet noterade ändå att FS kunde sända ut förslagen före den tidpunkt stadgarna kräver.

Annons Annons

Revisorerna har varit kritiska mot att distrikt inte lämnat stadgeenlig årsredovisning trots att FS försökt få in bokslut. FS föreslog vid årets kongress slopade grundbidrag och att distrikten i stället får söka pengar. Därmed kommer FS att kunna få kontroll över utbetalade pengar. Utskottet anser att FS har gjort vad som varit möjligt.

Presskorten skulle 1997 kosta 70 kronor när de byttes ut. Protester ledde snabbt till att FS gjorde en omdisponering i budget så att korten åter blev gratis. Klokt i det läget, anser utskottet.

Utskottet noterar några fall där FS inte fullföljt uppdrag från förra kongressen:

• Beslutet om att alla nivåer inom förbundet ska utvärdera sitt jämställdhetsarbete har inte fullföljts.

• Utvärderingen av vikariernas löner, och skapandet av en strategi för hur vikarier kan hävda sig lönemässigt och arbetsrättsligt, blev försenad.

• Beslutet att ta fram en handlingsplan för att nå unga har inte fullföljts. FS har inte haft tid. Frågan har inte prioriterats. Nya FS bör överta uppgiften, anser utskottet.

Fler avsnitt
Fler videos