Gå direkt till textinnehållet

Dagens Samhälle tvingas spara

Den ekonomiska krisen för landets kommuner och landting påverkar även tidningen Dagens Samhälle. Ledningen vill minska antalet anställda på redaktionen. Ännu är det oklart hur många tjänster som omfattas.

Journalistklubben på Dagens Samhälle har inlett MBL-förhandlingar om ett förslag på en bantad organisation.

– Förslaget är att dra ner på antalet tjänster på redaktionen och marknadsavdelningen. Sedan får vi se var vi hamnar, säger Lena Hörngren, Dagens Samhälles chefredaktör och ansvarig utgivare.

Dagens Samhälle har idag cirka 20 tjänster på reaktionen.

Dagens Samhälle gjorde ett bra resultat 2008. Men tidningen har nu märkt av en kraftig nedgång i antalet platsannonser på grund av att kommunernas ekonomi är ansträngd. Tidningen har även märkt av ett tapp i upplagan eftersom vissa kommuner har beslutat sig för att inte längre köpa in prenumerationer till de som sitter i fullmäktige.

– Enligt alla prognoser kommer även 2010 att vara nattsvart för kommuner och landsting. Då räcker det inte med de åtgärder vi hittills gjort, att dra ner på kostnaderna. Nu måste vi dra ner på personal, säger Lena Hörngren.

Tidningen Dagens Samhälle startades för fyra och ett halvt år sedan genom en sammanslagning av Kommunaktuellt och Landstingsvärlden.

Fler avsnitt
Fler videos