Gå direkt till textinnehållet

Dagens Nyheter drar in på det mesta

Eftersom annonsintäkterna blir betydligt lägre än budgeterat kommer Dagens Nyheter att tvingas till ytterligare åtstramningar under hösten. Det framgår av ett brev till alla anställda från administrativa redaktionschefen Charlotta Friborg i torsdags.

Redaktionen håller sina kostnadsramar, men eftersom annonsintäkterna blir betydligt lägre än budgeterat kommer Dagens Nyheter att tvingas till ytterligare åtstramningar under hösten. Det framgår av ett brev till alla anställda från administrativa redaktionschefen Charlotta Friborg i torsdags.

Bland åtgärderna finns inskränkningar i representationen, stopp för externa konferenser och krav på ledningens godkännande av alla resor dyrare än 2 000 kronor. Redaktionerna uppmanas också att vara ”mycket restriktiva” när det gäller övertidsuttag, intag av vikarier och inköp av frilansartiklar.

DN hade ursprungligen räknat med en vinst för 2004, men efter lanseringen av Metro Hus & Hem i februari reviderades det, så att man istället räknade med en förlust på 50 miljoner. Nu pekar mycket på att förlusten blir större än så, trots att tidningens bostadsannonsering hämtat sig ordentligt de senaste månaderna.

Fler avsnitt
Fler videos