Gå direkt till textinnehållet

Bulletin ansöker om redaktionsstöd

Nättidningen Bulletin har ansökt hos Mediestödsnämnden om redaktionsstöd för 2021, trots att tidningen inte funnits i sex månader, vilket är ett krav för att få stöd. Enligt ansökan är tidningen på väg mot 10 000 prenumeranter.

Den 31 maj löpte ansökningstiden för årets redaktionsstöd ut. En av tidningarna som ansökt hos Mediestödsnämnden är nättidningen Bulletin.

Redaktionsstödet är tänkt att ersätta upp till 75 procent av de redaktionella kostnaderna och för att få stödet för 2021 krävs att mediet redovisar sina redaktionella kostnader under 2020.

Det finns dock lättnader för nyetablerade nyhetsmedier, bland annat får den ekonomiska bedömningen göras ”med utgångspunkt i förhållandena under den tidsperiod för vilken det finns uppgifter att tillgå, dock minst sex månader”.

Bulletin lanserades den 22 december och hade därför inte funnits i sex månader när ansökningen skickades in den 31 maj. Tidningen har därför gjort ett ”estimat” av kostnaderna under perioden 1–21 juni.

Journalisten har tagit del av ansökan, som är undertecknad av delägaren, tillika Bulletins ekonomichef Pontus Tholin. De redaktionella kostnadsuppgifterna i ansökan omfattas av sekretess, enligt Myndigheten för press, radio och tv, och har därför inte lämnats ut. Men av ansökan framgår att den ekonomiska situationen på Bulletin är kärv:

”Att bedriva kvalitativ journalistisk bevakning och egenproduktion är kostsamt i ett modernt kunskapssamhälle såsom det svenska. Om det inte vore för det mediestöd som erbjuds skulle Bulletin inte ha erhållit tillräckligt kapital för att kunna starta”, skriver Bulletin i ansökan och fortsätter:

”Likaledes kan vi, trots snart 10 000 betalande prenumeranter, inte uppnå kostnadstäckning förrän möjligen en bra bit in på 2022.”

Journalisten söker Bulletins ekonomichef Pontus Tholin för en kommentar.

Fler videos
Fler avsnitt