Gå direkt till textinnehållet

Arbetsmiljökrisen inom Mittmedia: ”Vi har nått vägs ände”

Arbetsmiljön inom Mittmedia är nu så infekterad att journalistklubben lämnar in en misstroendeförklaring mot personalpolitiken inom hela koncernen. ”Vi har nått vägs ände”, säger klubbens ordförande Tomas Backlund.

I förra veckan berättade Journalisten om den arbetsmiljöenkät som journalistklubben skickat ut och visade att fyra av tio journalister aktivt har sökt sig bort från Mittmedia det senaste året. 71 procent av dem svarade att det beror på Mittmedia som arbetsgivare. Omkring en tredjedel svarade att de trivs ”ganska dåligt” eller ”väldigt dåligt” i företaget. Över 240 journalister svarade på arbetsmiljöenkäten, en svarsfrekvens på 80 procent. I fria kommentarer i enkäten lyfts saker som osynliga chefer, hög arbetsbelastning, en känsla av att vara utbytbar/osynlig och till och med kränkningar från chefer som får passera.

Vid ett möte på Gefle Dagblad har klubbsektionen i förra veckan framfört sitt misstroende mot chefredaktören Anna Gullberg och personalchefen Carin Andersson. Det har i sin tur lett till att Mittmediaklubben inte ser någon annan utväg än att lämna in en misstroendeförklaring mot hela koncernens personalpolitik.

– Jag har full förståelse och respekt för det misstroende som medlemmarna i Gävle riktar. Vi i klubbstyrelsen menar samtidigt att det här inte är ett isolerat problem på GD. Vi menar att det har förekommit allvarliga händelser på flera redaktioner bara det senaste året. Vi kommer därför att lämna in en skrivelse till VD, koncernledning och bolagsstyrelse, samt till ägarstiftelserna, där vi förklarar vårt starka misstroende mot hur företaget överhuvudtaget behandlar sin personal, säger Tomas Backlund (bilden).

Annons Annons

Ordföranden vill inte gå in på några detaljer kring enstaka händelser.

– Vi kommer att ta upp ett tiotal fall, som har inträffat under det senaste året, där våra medlemmar har känt sig kränkta och i några fall mobbade av sina chefer. I samtliga fall har det slutat med att medlemmarna till slut har gått med på så kallade frivilla överenskommelser och lämnat företaget, säger Tomas Backlund.

Vems är ansvaret för kulturen som blivit?
– Jag vill just nu inte kommentera mer än att klubben kräver en i grunden ny personalpolitik från företaget och att detta beteende från arbetsgivaren upphör omedelbart.

I fyra års tid har klubben försökt hantera frågorna enligt Tomas Backlund. Vid förhandslingsbordet, vid formella och informella möten och genom medling i vissa fall.

– Nu är vi vid vägs ände. Det har inte fungerat.

Mittmedias VD Per Bowallius (bilden) anser att problemen är allvarliga och att arbetsmiljön är prioriterad. Företaget har bland annat satt upp en nollvision för arbetsrelaterade sjukdomar och i vintras fick 168 chefer och skyddsombud gå en arbetsmiljöutbildning. Samtidigt genomförs nu en personalenkät för att ”fånga läget”.

– Det finns medarbetargrupper som är ganska stukade efter allt vi har gått igenom. Vi har satt upp en vision om noll procents sjukfrånvaro som beror på arbetet. Vi måste ha den ambitionen. Det kan inte vara okej att någon blir sjuk på grund av sin arbetssituation. För att vi som arbetar i organisationen och för dem som ska söka sig till organisationen ska se Mittmedia som attraktiv arbetsgivare trots flera år av förändringar och nedbemanning så krävs det åtgärder, det är ingen tvekan om det, säger Per Bowallius.

Misstroendeförklaringen förefaller ha sin upprinnelse i problem på Gefle Dagblad. Finns det något särskilt som görs just på Gefle Dagblad för att komma till rätta med problemen där?
– Det är jag som är ytterst ansvarig i hela verksamheten för att vi klarar att hantera de här frågorna. Det här är en väldigt allvarlig fråga och vi måste hitta lösningar. De känslor och problem som finns på olika ställen måste hanteras aktivt.

Vad tycker du om att klubben riktar en sådan här misstroendeförklaring?
– Det är en signal om att de anser att det här är väldigt allvarligt och att de känner stark frustration. Vi har pratat om det också. De vill att vi agerar, vilket vi gör, men vi kunde ha agerat snabbare, kan man tycka. Ska vi med trovärdighet vara ute på våra lokala marknader och granska andra, måste vi också ha klart bakåt. Vi måste vara öppna och transparenta med hur vi hanterar vår situation.

Anna Gullberg, chefredaktör på Gefle Dagblad, känner inte igen sig i den bild som målats upp av arbetsmiljön på tidningen.

Anställda på Gefle Dagblad har kontaktat Journalisten och berättat att det är lågt i taket på redaktionen. Många är rädda att föra fram sina synpunkter. Är det en bild som du håller med om?
– Det är inte en uppfattning som jag delar, men jag kan inte ta ifrån dem deras uppfattning. Det är klart att jag blir oroad om det finns medarbetare som känner på det sätter, säger Anna Gullberg.

Några anser att det råder en tystnadskultur på företaget, hur vill du kommentera det?
– Jag tycker inte att vi har en tystnadskultur. Vi har folk som inte är rädda att framför sina åsikter. Om det finns medarbetare som känner på det sättet är det självklart ett problem som jag vill ta tag i för att göra saken bättre. Vi har haft en turbulent situation på Gefle Dagblad som kan vara en orsak till att det finns starka känslor hos personalen just nu.

Kommer du att diskutera arbetsmiljön med medarbetarna efter de uppgifter om som kommit till Journalisten?
– Ja. Det är klart jag kommer att ta upp det. Arbetsmiljön är en viktigt. Vi har ett pågående arbetsmiljöarbete på Mittmedia. Vi behöver jobba mer med dessa frågor på Gefle Dagblad.

Fler avsnitt
Fler videos