Gå direkt till textinnehållet

15 digitala kommersiella radiokanaler startar – fyra år för sent

Det har gått över fyra år sedan tillstånden för att sända digital kommersiell radio gavs till 25 kanaler. Nu har 15 kanaler meddelat att de är redo att börja sända.

DB Media AB, Kilohertz AB och Skärgårdsradion AB har meddelat Myndigheten för press, radio och tv att de ska börja sända digital radio – sammanlagt 15 radiokanaler – från den 1 januari 2019.

Enligt tillståndsvillkoren ska sändningarna nå 35 procent av den bofasta befolkningen redan den 1 april 2019.  Därefter ska täckningsgraden öka etappvis och den 1 april 2020 nå 50 procent av den bofasta befolkningen och följande år 70 procent.

”Det glädjande att de digitala kommersiella sändningarna nu kommer igång”, säger generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson i en kommentar.

Tillstånden för digital kommersiell radio gäller för tiden 2 september 2014–20 september 2022. Det finns idag 25 tillstånd. Samtliga tillståndshavarna har fram till nu begärt uppskov med sändningsstarten och hänvisat till osäkerheten kring om det blir en övergång från analog till digital radio och när en sådan eventuell övergång kan ske.

Bauer Media AB, NRJ Sweden AB och Norrköpings Radio & Co AB har begärt ytterligare uppskov med sändningsstarten. MPRT har beviljat dem uppskov till den 1 januari 2020 och justerat villkoret om etappvis utbyggnad.

Fler avsnitt
Fler videos