Gå direkt till textinnehållet

Ytlig rapportering om Mellanöstern

Rapporteringen om Gazaanfallet har varit omfattande men bristande. Genom att välja bort internationell lag som måttstock berövar vi oss själva och publiken rätsida på konflikten. När folkrättsbrott pågår ska kritiska frågor ställas och regeringen granskas för vad den låter ske.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

"Israel-Palestina? Där kommer det aldrig att bli fred. Men du… vad handlar det om där nere egentligen?"

Varför är de flesta svenskar djupt okunniga om Mellanöstern-konflikten, trots att vi rapporterar mer om den än någon annan konflikt?

Vi har fastnat i en ytlig nyhetsförmedling, en vi aldrig skulle tillåta oss på lokal eller riksnivå. Vi utelämnar, eller i bästa fall marginaliserar, den yrkeskår och det perspektiv som erbjuder en karta till att förstå konflikten. Det är FN och folkrätten.

Jag tänker inte på detaljer som huruvida det var ett 60-tal civila dödsoffer eller över 200 i de första bombningarna av Gazaremsan i mellandagarna, eller ens huruvida Hamas eller Israel bröt vapenvilan. Även om FN-källor här ger en annan bild än den medierna i huvudsak rapporterat.

De viktigaste frågorna är lika självklara som övergripande:

Får det gå till som i Gaza-angreppet? Om nej, vem är ansvarig?

Svaren är rättsbaserade:

  • FNs särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade territorierna, Richard Falk, sade den 27 december att luftangreppet är olagligt: kollektiv bestraffning, våld mot civila och oproportionerligt grövre än palestiniernas också olagliga raketer. Svenske folkrättsauktoriteten Hans Corell har sagt detsamma.
  • Falks företrädare John Dugard gav oss den folkrättsliga bakgrunden när han den 21 januari 2008 kallade Israels blockad av Gazaremsan en krigsförbrytelse.

Vad innebär detta? Är det här partsinlagor att redovisa jämte regeringstalesmäns? Eller är detta något som borde vägleda hela vår rapportering?

Vi har i åratal vilselett publiken vad avser Mellanösternkonflikten eftersom vi inte berättat tydligt om pågående brott.

Skulle vi göra på samma sätt med kommunbevakning och rikspolitik skulle svenskarna vara lika frustrerade, polariserade och i grunden förvirrade även där.

Det är dags för varje redaktionschef att se till att även rapporteringen om Israel-Palestinakonflikten utgår från rätt och fel, precis som publiken troget förväntar sig.

Redovisa nyhetsfakta, och ge sen folkrättsperspektivet. Ställ kritiska frågor till förbrytarna och granska vad svenska politiker gör åt situationen.

Det är vi skyldiga oss själva, vår publik och de israeler och palestinier som förvägras fred.

 

Andreas Hedfors

vikarie på SR Gotland och frilansjournalist

Fler videos
Fler avsnitt