Gå direkt till textinnehållet

Utredare vill skrota Psykförsvaret

I december betonades det goda rykte som Styrelsen för psykologiskt försvar har i medievärlden. Nu vill Sårbarhets- och säkerhetsutredningen lägga ner myndigheten så fort det går. Det är utredaren Åke Pettersson som på regeringens uppdrag föreslår en helt ny struktur för det civila försvaret och för hanteringen av allvarliga kriser i fred.

I december betonades det goda rykte som Styrelsen för psykologiskt försvar har i medievärlden. Nu vill Sårbarhets- och säkerhetsutredningen lägga ner myndigheten så fort det går.

Det är utredaren Åke Pettersson som på regeringens uppdrag föreslår en helt ny struktur för det civila försvaret och för hanteringen av allvarliga kriser i fred.

I den finns varken Styrelsen för psykologiskt försvar, även kallat Psykförsvaret, eller Överstyrelsen för civil beredskap med.

Annons Annons

Båda myndigheterna läggs ner och dess uppgifter förs delvis över till en ny myndighet med arbetsnamnet Planeringsmyndigheten.

– SPF och ÖCB har byggts upp med invasionshotet som bakgrund och det är inte vad man planerar för idag. Därför blir förslaget så omvälvande, säger Åke Pettersson.

Oklart vilka uppgifter som försvinner

Vilka uppgifter som ska upphöra lägger sig inte utredaren i, men resurserna minskar. Den nya myndigheten ska ha 100 tjänster. SPF och ÖCB har tillsammans 170. Detaljerna bör fastställas av en särskild organisationskommitté och av den nya myndigheten.

Arbetet med att bevaka fientliga informationsattacker på Internet mot Sverige eller svenska intressen, så kallade informationsoperationer, bör utföras av Planeringsmyndigheten som också ska ha ett kansli för den sortens frågor. Men ansvaret hamnar hos ett särskilt krishanteringsorgan för IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer. Det organet ska höra till regeringskansliet.

Den del av Styrelsen för psykologiskt försvar som ser till att medierna får radiovågor och trycksvärta vid höjd beredskap, ska föras över till en ny myndighet som också ansvarar för mediernas ”samverkan med regeringen”.

Denna mediekommission ska bara arbeta under höjd beredskap och i fred ha en passiv generaldirektör med förankring i medievärlden.

Övningar med medierna blir troligen kvar

SPFs beredskapsövningar med massmedierna och det särskilda medierådet behöver inte försvinna, enligt utredaren Åke Pettersson.

– Jag ser mycket starka skäl till att det ska fortsätta med den nya myndigheten som ansvarig. Det är min utgångspunkt. Det finns ingen anledning att av utredningen dra slutsatsen att det ska upphöra, säger Åke Pettersson.

Den nya stora utredning om Estonias förlisning som SPF ska göra övertas också den av nya myndigheten.

I en särskild rapport om det psykologiska försvaret från december betonade ÖCB att Styrelsen för psykologiskt försvar har stor trovärdighet inom medievärlden och att detta bör bevaras i en ny organisation för det civila försvaret.

– Det finns inget misstroende i mitt förslag, men om SPF fanns kvar skulle samma arbete utföras på flera håll i strukturen, säger Åke Pettersson.

Kan försvåra utredning av Estonias förlisning

Björn Körlof, generaldirektör på nedläggningshotade SPF, är kritisk. Han tycker att ansvaret mellan den nya myndigheten och regeringen är oklart och tror att det blir mycket svårt att utreda Estonias förlisning om myndighetens framtid är oviss.

– Hela utredningen blir hängande i luften i runt ett år innan det med någon säkerhet blir klart vad som händer. Det är väldigt olyckligt, säger Björn Körlof.

Han är också kritisk till att grunderna för det psykologiska försvaret, värnandet av yttrandefrihet och fri opinionsbildning, inte alls tas upp i utredningen.

– Det är viktiga principer som står på spel som han tar väldigt lätt på. Det går inte att utläsa om vi är på väg att införa en ny princip och på vilka grunder vi i så fall beträder denna väg, säger Björn Körlof.

Den mediekommission som ska ansvara för beredskapsfrågorna har också en oklar roll.

– Den är som gjord för att misstänkliggöras. Jag har mycket svårt att tro att medierna skulle acceptera något som avviker från nuvarande principer, säger han.

borge.nilsson@textra.se

Fler avsnitt
Fler videos