Gå direkt till textinnehållet

SvD nyrekryterar och byter kurs om digitala prenumeranter

Svenska Dagbladet gör sin största redaktionella satsning på tio år och sjösätter samtidigt ett treårigt förändringsarbete.

Förändringsarbetet kommer efter att en ”fullständig genomlysning” av SvD gjorts under våren, och omfattar bland annat stärkta redaktionella resurser, satsning på både redaktionell och marknadsmässig innovation, och nya arbetsmetoder. Bland annat ska nyhetsdesken byggas om ”till ett läsarnav med uppgift att säkerställa att användarupplevelsen alltid är i centrum”.

Vad innebär det konkret?
– Läsarnavet leds av SvDs redaktionella utvecklingschef Johan Silfversten Bergman och syftet är att knyta webb- och sociala medier-redaktörer närmare utvecklingsteamet. Det handlar om att förstå och ta fram journalistik som utgår mer från läsarnas behov. Det kommer att  resultera i att vi lanserar ett antal nya upplevelser. Det kan både handla om att struktur och design på sajten förändras och om nya journalistiska satsningar som möter prenumeranterna, svarar SvDs tillförordnade chefredaktör Anna Careborg.

– Ett exempel på det är satsningen ”20 tankar om 2020-talet” som vi lanserade i veckan. Där har ett team bestående av reportrar, webbredaktörer, utvecklare, nyhetstecknare och fotografer samarbetat tätt för att bygga en helt ny typ av läsarupplevelse. Historiskt kom morgontidningarnas sajter till mycket som ett komplement, med ett ”här och nu”-flöde. I dag är sajten huvudprodukten för många läsare och då måste vi utgå från helt andra parametrar för att tillgodose deras behov.

Ni nyanställer tio på redaktionen. Vilken typ av tjänster är det?
– Vi har redan rekryterat en ekonomiredaktör i och med Anders Billing och en formredaktör i Johanna Aggestam, en intern rekrytering. Därutöver söker vi just nu en digitaliseringsreporter, två redigerare och kommer att tillsätta en tjänst som redaktör för undersökande journalistik. I projektform rekryterar vi nu också två webbredaktörer, en bildredaktör och en digital AD. Under hösten planerar vi att gå ut med ytterligare rekryteringar, som vi får återkomma till.

Det övergripande målet med det förändringsarbete som inleds är att skapa långsiktiga relationer med läsarna. SvD ska ”sluta fokusera på antal digitala prenumeranter, för att istället optimera antalet digitalt engagerade prenumeranter.”

Vill ni alltså bygga starkare band till befintliga prenumeranter, och hoppas kunna ta ordentligt betalt av dem?
– Vi överger inte mängdmålet, men vi ser att det inte är det viktigaste. En del i den nya treårsplanen är att vi har tagit fram ett kvantitativt mätbart mål som handlar om antalet digitalt engagerade prenumeranter. Det blir ett tal där vi mäter och följer prenumeranternas läsarvana. Det är ett mycket mer intressant mål än enbart antalet, eftersom det speglar värdet av det vi gör hos läsarna. Engagemang skapar i sin tur lojalitet, vilket även gynnar annonsaffären.

Fler avsnitt
Fler videos