Gå direkt till textinnehållet

398 jobb borta i år – minst

Journalistens genomgång visar att minst 398 redaktionella tjänster har försvunnit på svenska dagstidningar bara under 2013. Minst 38 lokalredaktioner/lokalkontor har stängts.

Framtiden finns i det lokala! Budskapet har trummats in i en krisande tidningsbransch de senaste åren. Men i praktiken ser det annorlunda ut. Återkommande sparpaket gör att dagstidningarna sakta – eller snabbt – åderlåts på själva kärnan i verksamheten: journalisterna. På många håll minskar också tidningarnas fysiska närvaro i upptagningsområdet. Lokalredaktioner läggs ned eller centraliseras till huvudorter.

Journalistens enkät, som besvarats av journalistklubbarna på ett drygt 40-tal medier runt om i landet, visar att minst 398 redaktionella tjänster har försvunnit på svenska redaktioner bara under 2013. Minst 38 lokalredaktioner/lokalkontor har stängts.

De krympande resurserna gäller inte bara på landsbygden, utan i hög grad också i storstäderna. På Svenska Dagbladet finns till exempel inte längre någon reporter som särskilt bevakar lokalpolitik eller stadsbyggnadsfrågor i Stockholm. Medieskuggan i Stockholmsregionen är välkänd.

Journalistprofessorn Jesper Strömbäck tvekar inte att kalla det som händer ”djupt oroväckande för demokratin”. Inte minst för att risken för korruption ökar när granskarna blir färre.

– Och det man inte får glömma bort i all fascination för nya medier är att traditionella massmedier är och förblir den viktigaste källan till information om politik och lokalsamhället. Där spelar lokaltidningen en helt avgörande roll. Om lokalpressen inte rapporterar om politik och samhällsangelägenheter vet människor inte vad som händer. De får sämre förutsättningar att informera sig och rösta.

Jesper Strömbäck menar att tidningsföretagen skjuter sig i foten när de drar ner på de redaktionella resurserna. Man riskerar att tappa prenumeranter bland kärnläsarna.

– Ta mig som exempel, jag är samhällsintresserad och högutbildad och en typisk tidningsläsare. Men varje gång jag ska förnya min prenumeration på lokaltidningen funderar jag på om jag ska fortsätta, eftersom jag upplever att tidningen i dag tillför väldigt lite vad gäller samhällsfrågor och politik. Jag är inte ensam om att tycka så i akademikerkretsar.

– Många medier har gjort misstaget att jaga för mycket efter de läsare man inte har, och i stället försumma de man har. Någonstans går gränsen för hur mycket man kan tunna ut tidningen.

Läs hela jobbet om lokaljournalistikens krympande resurser i senaste numret av Journalisten, nr 15/2013. Teckna en prenumeration här.

Fler avsnitt
Fler videos