VLT klandras av PON
för detaljer om ett barn

20 april, 2017

MEN-beslut Pressens Opinionsnämnd klandrar Vestmanlands Läns Tidning för att ha publicerat integritetskänsliga detaljer om ett barn i en artikel om ett misstag i vården. Barnet befann sig i en utsatt situation och de publicerade detaljerna saknade samband med misstaget, skriver PO.

Artikeln publicerades den 24 oktober 2016 med rubriken ”Sjukhuset skickade personuppgifter om barn till fel person – anmäls”. Samma artikel publicerades även i Fagersta-Posten och på båda tidningarnas webbplats. Av artikeln framgick att ett barn som varit på besök på en specialistmottagning på ett sjukhus hade fått sina uppgifter skickade till fel person.

Artikeln anmäldes av barnets far. Han var orolig för vilka följder publiceringen kunde få då det gick att förstå vilka den handlade om.

PO skriver att uppgifterna i tidningen ”gör att som gör att en krets runt familjen - som vänner, grannar, arbetskamrater och skolkamrater - förstår vilka det handlar om. Denna krets har kännedom om sjukhusbesöken, men alla är inte insatta i karaktären på barnets kontakter med vården. Här får de veta mer om det”.

”Det berörda barnet befinner sig i en utsatt situation och har inte minsta skuld i det missförhållande tidningen vill lyfta fram. Därmed har tidningen ett omfattande ansvar för att barnet inte skadas genom att det kan bli identifierat av personer i sin omgivning. Tidningen bör klandras för att en krets runt familjen genom artikeln får kännedom om integritetskänsliga detaljer om barnet”, skriver PO.

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies