Gå direkt till textinnehållet

VDs barn fick lägenhetskontrakt

För den som vill ha en lägenhet av PP Pension i centrala Stockholm är kötiden lång. Men två av VD Tomas Lindstrands döttrar fick båda tillfälliga lägenheter, när det dök upp lediga rivningskontrakt. Förmedlingen godkändes av VD själv.

För den som vill ha en lägenhet av PP Pension i centrala Stockholm är kötiden lång. Men två av VD Tomas Lindstrands döttrar fick båda tillfälliga lägenheter, när det dök upp lediga rivningskontrakt. Förmedlingen godkändes av VD själv.

PP Pension, tidigare Pressens Pensionskassa, äger fastigheter på totalt 39 adresser i Stockholm. En av dem är fastigheten på Norrtullsgatan 5 i centrala Stockholm, där företaget har sitt huvudkontor, men där det också finns lägenheter som förmedlas till sparare i PP Pensions bostadskö.

I en av lägenheterna, en tvårumslägenhet på 57 kvadratmeter, bor, sedan tio månader, en dotter till PP Pensions VD Tomas Lindstrand. Två portar bort, på Norrtullsgatan 9 – även det en PP-fastighet – bor, sedan två månader, ytterligare en dotter till VD, i en etta på 43 kvadrat med sin sambo. Båda döttrarna är folkbokförda på adresserna. Hyrorna är förhållandevis låga: 4 052 kr för tvåan och 3 161 kr för ettan.

Annons Annons

bryt

Lägenheterna har inte förmedlats via PP Pensions medlemskö, utan är så kallade ”rivningskontrakt”, vilket innebär att hyresgästerna blir uppsagda så snart lägenheterna behövs som tillfälligt boende i samband med fastighetsrenoveringar inom PPs bestånd. Som längst kan man bo på sådana kontrakt i tre år. Nästa renovering inom PP-beståndet är planerad till våren 2004, vilket innebär att de då kan tvingas flytta ut ur lägenheterna.

Totalt har PP Pension ett 25-tal lägenheter av det här slaget. Under 2003 har ett tiotal rivningskontrakt förmedlats, varav alltså två gått till VD Tomas Lindstrands barn och deras samboende.

bryt

I dag står 450 personer i bostadskö hos PP Pension. Kötiden är i genomsnitt knappt två år. För lägenheter i Stockholms innerstad är den dock betydligt längre.

Någon kö för rivningskontrakten finns inte inom PP Pension. Det fanns fram till för några år sedan, men den ansågs inte fungera tillfredsställande. Hanteringen av de tillfälliga kontrakten görs istället av en handläggare på PP Pensions kansli.

– Vi förmedlar de här lägenheterna till ungdomar som studerar eller de som akut behöver lösa sitt boende. Det har varit någon anställds dotters kompis, någon forskare som behövde tillfälligt boende och så vidare, säger Tomas Lindstrand.

Hur kom det sig att dina döttrar fick de här kontrakten?

– En av dem har sommarjobbat här och stod tidigare i den kö som fanns. Den andra har en sambo som är medlem och som anmält att han har akut behov av att få en lägenhet.

Har du godkänt kontrakten?

– Jag känner till alla lägenheter som förmedlas. Jag har också informerat min styrelseordförande Håkan Lindgren om situationen.

Tycker du att det är lämpligt att anhöriga får kontrakt hos PP?

– Jag tyckte inte att det var olämpligt, så länge de inte går förbi köande eller medlemmars behov. Kontrakten har ju inget värde. Formellt är det inga kontrakt, utan en tillfällig upplåtelse av lägenheten under en övergångsperiod.

Har det inget värde att få en tvåa i Stockholms innerstad, även om det är tillfälligt?

– Jo, självklart är det en förmån, i dagens boendesituation, men det är inget ekonomiskt värde, eftersom de kan åka ut när som helst.

Borde inte de som står i kön informeras om den här möjligheten att få tillfälliga kontrakt? De kan ju också ha akuta boendebehov.

– Vi vill helst inte förmedla de här kontrakten till vanliga köande, eftersom det kan ge badwill när vi sedan måste be dem flytta ut. Då tycker vi det är bättre att hyra ut till ungdomar.

bryt

Efter två dagars kontakt i ärendet konstaterar Tomas Lindstrand att han tycker att situationen är ”besvärande”.

– Jag har sedan jag tillträdde som VD varit väldigt noga med det etiska och har stramat upp mycket när det gäller tilldelningen av lägenheter. Min företrädare var lite släpphänt när det gäller lägenheter till tidnings-VDar, men vi har skärpt rutinerna avsevärt och i dag går alla våra kontrakt med besittningsrätt, utom de som går till bostadsförmedlingen, till medlemmar, vilket jag tror är unikt. Jag står själv i kö för permanent kontrakt, men har avstått möjligheten att flytta in för att det inte skulle bli någon misstänksamhet.

bryt

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén, som är suppleant i PP Pensions styrelse, är bekymrad över Journalistens uppgifter.

– Det faktum att PPs huvudmän är i mediebranschen gör oss mer lika Caesars hustru än andra. Vi får inte ens misstänkas.

Vad tror du att PP-spararna som i flera år stått i bostadskö tycker?

– Alla som harvar i en tröstlös bostadssituation med kompisboende och andra- och tredjehandskontrakt skulle säkert vara glada över ett rivningskontrakt.

Kommer förbundet att agera i styrelsen i den här frågan?

– Klart att styrelsen måste diskutera ärendet. Hur vi ska agera vet jag inte förrän jag fått tid att prata igenom frågan med mina kamrater.

mj@journalisten.se

Fotnot: Journalistförbundet innehar i nuläget två hyreslägenhetskontrakt i PPs bestånd. Dessa disponeras av förbundets ordförande och vice ordförande som övernattningslägenheter. Lägenhetsförmånen beskattas och lägenheterna ska återlämnas till förbundet när de förtroendevalda lämnar sin post. 1987 tvingades dåvarande ordföranden Östen Johansson avgå efter en omdiskuterat bytesaffär med dubbla lägenhetskontrakt från PP.

Fler avsnitt
Fler videos