Utvecklingsstöd ska utveckla dagspressen digitalt

29 mars, 2016

Ett nytt utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar träder i kraft 15 april. Stödet ska ge dagstidningar ekonomisk möjlighet att utveckla elektroniska publiceringstjänster.

Syftet med utvecklingsstödet är ”att främja mediemångfald och demokratisk debatt. Stödet ska ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”, skriver Myndigheten för press, radio och TV.

Stödets storlek beräknas utifrån hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd och beräknas i år hamna på upp till 35 miljoner kronor.

Den digitala utveckling som en tidning vill pröva med stödmedel får inte ha inletts innan ansökan skickats in.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Rolf Krohna ons, 2016-03-30 02:37
Formuleringen ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” ekar för mig som varit med länge mycket otrevligt. Det är samma kriteria som användes i det forna Sovjet och deras satellitstater, lika så användes det under Mao Zedong regimen i Kina med avsikten att stoppa all yttrandefrihet som inte hade ”rätta åsikter och rätt innehåll”, som de sittande makthavarna såg det. Tydligen kan även media med stark politisk inriktning bli inkluderade i stödet, och kan vi gissa att endast vissa politiska åsikter kommer att stödjas. Formuleringen ”mediemångfald och demokratisk debatt” känns också mindre trevlig och kan tolkas olika. Det finns ju förslag redan att på laglig väg stänga ner vissa elektroniska media, och vem bestämmer hur ”demokratisk” skall tolkas. Är inte all debatt en uttrycksform inom en demokrati och med folkstyre. Sett ur historiskt perspektiv känns det som ett styrmedel av media och folks rätt att göra sig hörda.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies