UppsalaTidningen klandras för självmordsrapportering

13 april, 2018

PON-beslut UppsalaTidningen publicerade namn, bild och integritetskänsliga uppgifter om en ensamkommande minderårig som tagit sitt liv. Man bröt därmed grovt mot god publicistisk sed, enligt Pressens Opinionsnämnd.

Sommaren 2017 publicerade UppsalaTidningen en förstasidespuff och en stor artikel om ett ensamkommande barn som hade hittats drunknad. Tidningen berättade om att pojken hade mått dåligt en längre tid. Man intervjuade polisen, vänner från det HVB-hem där pojken bott samt verksamhetschefen vid HVB-hemmet (som inte ville kommentera det enskilda fallet). Tidningen publicerade namn och bild på den döda.

Publiceringen anmäldes av pojkens goda man, som blivit chockad över publiceringen. Hon pekade bland annat på att tidningen inte hade tagit kontakt med vare sig henne eller pojkens närstående. Pojkens mamma hade inte fått dödsbeskedet när publiceringen gjordes, enligt anmälaren.

Tidningen svarade att man valt ett namn som redan var ute i sociala medier för att berätta om att allt fler ensamkommande barn tar livet av sig och att man pratat med en rad olika källor. Man hade försökt nå anhöriga men misslyckats. Polisen hade för tidningen bekräftat att de anhöriga var underrättade om dödsfallet.

Allmänhetens Pressombudsman konstaterar att företeelsen självmord bland ensamkommande har stort allmänintresse, men att det enskilda fallet i regel har lågt allmänintresse. Hänsynen till anhöriga och andra närstående väger tungt, påpekar PO.

Att pojkens namn och bild tidigare publicerats i sociala medier fråntar inte UppsalaTidningen det egna ansvaret, skriver PO. En tidning riktad till en bred allmänhet har betydligt större genomslagskraft än uppgifter i olika kretsar i sociala medier.

Vidare är de publicerade uppgifterna om pojkens långvariga psykiska ohälsa och självmordstankar ”av mycket integritetskänslig natur”, enligt PO, som anser att UppsalaTidningen bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd finner dock skäl att klandra tidningen för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed. Detta ”mot bakgrund av att artikeln exponerar ett avlidet barn med namn och bild samt innehåller uppgifter av ytterst integritetskänslig natur”.

PON-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies